Home  >  ERVAREN, VERBETEREN EN INNOVEREN

Ervaren, verbeteren en innoveren

In de regio Maastricht-Heuvelland maken we met 6 gemeenten gezamenlijk beleid voor het Sociaal Domein.

Dat doen we door te ervaren, verbeteren en innoveren (EVI). Uitvoerders, cliëntenraden, gemeenteraden en portefeuillehouders & directeuren vormden EVI-panels die in 2016 verschillende thema’s uitwerkten:

  • preventie en vroegsignalering;
  • armoedebeleid;
  • (beschutte) arbeid;
  • informele zorg (vrijwilligerswerk);
  • Hulp in het huishouden.

Zo kwam de Toekomstagenda Sociaal Domein tot stand. 175 mensen uit de regio dachten en spraken mee over de Toekomstagenda. Dit samenspraaktraject is geëvalueerd met een enquête
.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg