Home  >  ERVAREN, VERBETEREN EN INNOVEREN  >  EVI-panels Enquête

EVI-panels Enquête

Binnenkort beslissen de gemeenteraden in Maastricht en Heuvelland over de Toekomstagenda Sociaal Domein. De Toekomstagenda beschrijft onze ambitie op sociaal gebied en de manier waarop wij de transformatie met al onze partners willen vormgeven. Dit stuk kwam tot stand dankzij een 175 mensen uit de regio die hierover meedachten en meespraken. Op basis van deze input is de Toekomstagenda geschreven. Zoals afgesproken wordt dit samenspraaktraject geëvalueerd. Zodat we naar de toekomst toe hiervan kunnen leren.

Enquête
Daarom ontvangt iedereen die heeft meegewerkt aan deze toekomstagenda in een EVI-panel een enquête. De vragenlijst gaat over de manier waarop het traject is verlopen tot en met de presentatie van de concept Toekomstagenda op 23 september 2015. Het gaat dus niet over de inhoud van de Toekomstagenda. Als er niet voldoende deelname is aan de enquête, zullen er telefonische interviews gedaan worden om toch een goed beeld te krijgen.

Samen met u bedenken: hoe verder?
De resultaten zullen in een bijeenkomst met een delegatie van EVI-panelleden besproken worden. Om te bedenken hoe we in de toekomst samen; gemeenten, inwoners en organisaties, vorm geven aan de invulling en uitvoering van de Toekomstagenda.

Vragen? Vragen!
Als u vragen heeft over het invullen, kunt u contact opnemen met onderzoekenstatistiek@maastricht.nl.

 

Meer over de toekomstagenda 

De Toekomstagenda geeft een integraal beeld van de opgave voor de komende jaren op het gebied van Wmo, Jeugd en Participatie. De doelen die wij nastreven en de concrete resultaten waar onze inwoners op 1 januari 2018 iets van zullen merken. Voor de uitwerking van de Toekomstagenda wordt een Actieplan opgesteld, waarin staat aangegeven  wat we gaan doen om de genoemde resultaten te bereiken. Het Actieplan is geen onderdeel van het formele inspraaktraject, omdat zij onze uitwerking zijn van het door de gemeenteraad vast te stellen beleid.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg