Home  >  Inkoop zorgaanbieders

Inkoop zorgaanbieders

Actueel 

De Presentatie van de Marktconsultatie WMO 2022 is te vinden in het overzicht links.

Herijking inkoop Wmo beschermd wonen en begeleiding

 

De gemeenten in de regio Maastricht Heuvelland zijn op dit moment aan de slag met het uitwerken van de inkoopstrategie Wmo beschermd wonen en begeleiding voor 2022.

 

Het project (herijking inkoop Wmo) dient te leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening mét een betere beheersing en betaalbaarheid van de zorgkosten.

 

In het project worden de ervaringen van de afgelopen jaren – opgedaan in de huidige contracten en in pilots als Krachtenbundeling en Blauwe Zorg – als input meegenomen.

 

Om aanbieders te informeren en te consulteren over de voorgenomen richtingen, organiseren gemeenten eind mei een marktconsultatie.
De exacte datum en het tijdstip hiervan volgen nog.

 

Vanzelfsprekend heeft iedere organisatie op dit moment vragen over de toekomstige inrichting en de gevolgen hiervan.
Gemeenten zullen en kunnen hierover niet eerder dan op de aangekondigde marktconsulatie informatie verstrekken.

 

Hiervoor vragen wij uw begrip.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg