Home  >  Inkoop zorgaanbieders

Inkoop zorgaanbieders

Actueel

 

INFORMATIE INZAKE ALGEMEEN TOEGANKELIJKE VOORZIENING GROEPSBEGELEIDING VOOR OUDEREN

 

Bij deze informeer ik jullie over het besluit om de ingangsdatum van de opdracht voor de algemeen toegankelijke voorziening begeleiding groep voor ouderen te verschuiven naar 1 april 2020.

Hiermee wordt extra ruimte gecreëerd  voor de gemeentelijke besluitvorming,  het verwervingsproces en de implementatie.

De publicatie van de opdracht op Negometrix is voorzien op of omstreeks 6 november.

 

Nogmaals wordt benadrukt dat aanbieders geen keuze hoeven te maken tussen de opdracht voor het maatwerkarrangement Begeleiding groep en de opdracht voor de algemeen toegankelijke voorziening begeleiding groep voor ouderen

Zoals eerder aangegeven kan de DVO voor het maatwerkarrangement BGG, naast de opdracht Atv BGG voor ouderen bestaan.   

In de gemeente waar een aanbieder de algemeen toegankelijke opdracht gegund krijgt, stopt voor de inwoners van die gemeente de DVO financiering voor het arrangement Begeleiding groep per 1 april 2020.

Uitnodiging marktconsultatie Wmo

 

DE ALGEMEEN TOEGANKELIJKE VOORZIENING GROEPSBEGELEIDING VOOR OUDEREN

Aan de rechterzijde van deze pagina treft u onder downloads de presentatie en de onderliggende richtingennotitie in het kader van de opdracht voor de Algemeen toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen aan.

U heeft nog tot en met 14 juli 2019 de gelegenheid (aanvullende) reacties in te dienen.

Dit kan per email via InkoopteamSD@maastricht.nl.

Uw input zal worden meegewogen in de verdere uitwerking van de opdracht.

Verslag van de Marktconsultatie Algemeen toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen.

 

Ontwikkeltafels 2019

In 2019 zijn we weer met het traject van ontwikkeltafels. gericht op de inkoopafspraken 2020, gestart. Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina; ontwikkeltafels 2019.

 

Inkoop 2019

 

Een belangrijk agendapunt voor de ontwikkeltafels (OT) van 6 april 2018 was het integrale plan van aanpak zorginkoop 2019. De OT is dit jaar anders georganiseerd dan in de voorafgaande jaren, omdat de inkoop gericht op 2019 niet volledig via de methode van bestuurlijk aanbesteden verloopt.

 

Het plan van aanpak zorginkoop 2019 is opgedeeld in twee sporen. Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht op onze subpagina Zorginkoop 2019.

Ontwikkeltafels 2018

In 2018 zijn we weer met het traject van ontwikkeltafels. gericht op de inkoopafspraken 2019, gestart. Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina; Ontwikkeltafels 2018.

Beveiligd e-mailen en verzenden van bestanden (Cryptshare)

Voor Zorgaanbieders en gemeenten is het mogelijk om op een beveiligde manier te mailen en bestanden uit te wisselen met medewerkers van het team inkoop, team jeugd en team wmo. hiervoor wordt gebruik gemaakt van secure file transfer van Cryptshare. Voor verder informatie kun u terecht op de subpagina; Beveiligd e-mailen en versturen van bestanden (Cryptshare).

Vragen en reacties

Kunt u informatie niet vinden op de website? Neem dan contact op met team inkoop via inkoopteamSD@maastricht.nl.

Inkoop Wmo en Jeugdzorg

De gemeenten in Maastricht – Heuvelland werken samen op het gebied van zorginkoop. Op onderdelen is dit uitgebreid naar gemeenten in de westelijke mijnstreek en Parkstad. Voor de inkoop van jeugdzorg zijn alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten aangehaakt bij het bestuurlijk aanbestedingsproces Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg