Home  >  Inkoop zorgaanbieders

Inkoop zorgaanbieders

Actueel

Inkoopvoorwaarden 2017

 Hier vindt u de inkoopvoorwaarden zoals de uniforme tarieven Wmo en Jeugdwet 2017. Ook is er een aparte pagina met informatie over de Arrangementen Jeugdwet 2017, daar vindt u bij de downloads een poster met een overzicht van de  arrangementen Jeugd 2017.

Inkoop 2017 Jeugdwet en Wmo voor nieuwe toetreders

 Bent u zorgaanbieder en wilt u nu in 2017 voor het eerst een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met ons afsluiten? Hier vindt u meer informatie.

Beveiligd e-mailen en verzenden van bestanden (Cryptshare)

 Voor zorgaanbieders en gemeenten is het mogelijk om op een beveiligde manier te mailen en bestanden uit te wisselen met medewerkers van het team inkoop, team jeugd en team Wmo. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van secure file transfer van Cryptshare. Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina.

 Vragen en reacties

Kunt u informatie niet vinden op de website? Neem dan contact op met team Inkoop via inkoopteamsd@maastricht.nl.

Inkoop Wmo en Jeugdzorg

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen op het gebied van zorginkoop. Op onderdelen is dit uitgebreid naar gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Voor de inkoop van jeugdzorg zijn alle achttien Zuid-Limburgse gemeenten aangehaakt bij het bestuurlijk aanbestedingsproces Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg