Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015

Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015

 

Toezicht Wmo 

De zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland hebben de GGD Zuid-Limburg aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de Wmo 2015.

In dit kader worden twee vormen van toezicht gehanteerd: reactief toezicht naar aanleiding van een calamiteit en proactief toezicht op basis van een risico-analyse.

 Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op de website van de GGD De aanbieders Wmo zijn uitvoerig geïnformeerd met een brief en tijdens een informatiebijeenkomst op 12 april. De brief is als download op deze pagina te vinden.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg