Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Contractering 2020

Contractering 2020

 

In Negometrix zijn de volgende contracteringstenders gepubliceerd:

 

Wmo Bescherm Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2020, Contracteringstender 1, tendernummer: 129972.                                                                          

Wmo Maastricht-Heuvelland 2020, contracteringstender 2, tendernummer: 129974.

 

Uw vragen kunt u mailen naar inkoopteamSD@maastricht.nl of u kunt bellen met het algemene nummer 06 -11 11 28 70 van het inkoopteam Sociaal Domein.

Technische vragen met betrekking tot de site Negometrix vragen wij u contact op te nemen met de klantenservice van Negometrix.

 

 

Bijlage 1 BW Arrangementen_getekend

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Beschermd wonen 2020-2021_versie 2

Bijlage 3 – Declaratieprotocol 2020

Bijlage 4 Rapportages en evaluaties DVO BW 2020

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden WMO BW 2020

Bijlage 6 Social Return WMO BW

DVO Wmo Beschermd Wonen ondertekend Samenwerkingsovereenkomst (Ondertekend)

Bijlage 1 – Wmo – Arrangementen 2020

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Wmo begeleiding 2020-2021 _versie 2

DVO WMO 2020 inclusief ondertekening

Samenwerkingsovereenkomst (Ondertekend)

 

 

 

 

De voorlaatste week voor de contractering voor het Sociaal domein voor 2019 is aangebroken. De volgende stand van zaken kan worden geschetst:

 • Voor Contracteringstender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2019 (met tendernummer 104679)  hebben zich in totaal tot nu toe al 57 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 48 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 21 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 2: Wmo Maastricht-Heuvelland 2019 (met tendernummer 104673) hebben zich in totaal tot nu toe al 133 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 120 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 53 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 3: Begeleiding Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 (met tendernummer 104678) hebben zich in totaal tot nu toe al 128 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 109 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 34 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 4: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 (met tendernummer 104028) hebben zich in totaal tot nu toe al 168 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 149 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 70 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.

 

Voor informatie met betrekking tot de inhoud van de tenders, de termijn voor inschrijving, de inschrijfvoorschriften en de contractdocumenten wordt verwezen naar de betreffende tenders. De informatie is op Negometrix sinds vrijdag 19 oktober 2018 beschikbaar.

 

Vragen over de tenders (de inhoud, termijnen, voorschriften en contractdocumenten) konden schriftelijk worden gesteld tot 12 november 12:00 via de Vraag & Antwoord module in de verschillende tenders op Negometrix. Vragen die op een andere wijze zijn gesteld dan wel worden gesteld na de voornoemde datum, worden niet beantwoord. Wellicht ten overvloede merken wij op dat technische vragen gesteld kunnen worden aan de helpdesk van Negometrix.

 

Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor de contracteringstenders voor het Sociaal Domein voor 2019, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw inschrijving in te dienen. De tenders sluiten namelijk op woensdag 5 december om 10:00! Na deze datum kunnen dan ook geen documenten e.d. aan de inschrijving worden toegevoegd. De tenders zijn te vinden op Negometrix door te zoeken op het bijbehorende tendernummer, zoals reeds hierboven vermeld. Overigens is dit ook de enige manier om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract voor het kalenderjaar 2019.

 

Indien u gecontracteerd bent in 2018, maar u wilt zich niet contracteren voor 2019, dan vernemen wij dat ook graag. Dan hoeven wij geen rekening te houden met uw afwezigheid bij de aanmeldingen voor de desbetreffende tenders.

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

De vierde week voor de contractering voor het Sociaal Domein voor 2019 is achter de rug. De volgende stand van zaken kan worden geschetst:

 • Voor Contracteringstender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2019 (met tendernummer 104679)  hebben zich in totaal tot nu toe al 54 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 42 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 10 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 2: Wmo Maastricht-Heuvelland 2019 (met tendernummer 104673) hebben zich in totaal tot nu toe al 117 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 96 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 23 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 3: Begeleiding Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 (met tendernummer 104678) hebben zich in totaal tot nu toe al 118 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 95 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 15 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 4: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 (met tendernummer 104028) hebben zich in totaal tot nu toe al 156 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 135 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 27 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.

 

Voor informatie met betrekking tot de inhoud van de tenders, de termijn voor inschrijving, de inschrijfvoorschriften en de contractdocumenten wordt verwezen naar de betreffende tenders. De informatie is op Negometrix sinds vrijdag 19 oktober 2018 beschikbaar.

 

Vragen over de tenders (de inhoud, termijnen, voorschriften en contractdocumenten) konden schriftelijk worden gesteld tot 12 november 12:00 via de Vraag & Antwoord module in de verschillende tenders op Negometrix. Vragen die op een andere wijze zijn gesteld dan wel worden gesteld na de voornoemde datum, worden niet beantwoord. Wellicht ten overvloede merken wij op dat technische vragen gesteld kunnen worden aan de helpdesk van Negometrix.

 

Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor de contracteringstenders voor het Sociaal Domein voor 2019, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw inschrijving in te dienen. De tenders sluiten namelijk op woensdag 5 december om 10:00! Na deze datum kunnen dan ook geen documenten e.d. aan de inschrijving worden toegevoegd. De tenders zijn te vinden op Negometrix door te zoeken op het bijbehorende tendernummer, zoals reeds hierboven vermeld. Overigens is dit ook de enige manier om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract voor het kalenderjaar 2019.

 

Indien u gecontracteerd bent in 2018, maar u wilt zich niet contracteren voor 2019, dan vernemen wij dat ook graag. Dan hoeven wij geen rekening te houden met uw afwezigheid bij de aanmeldingen voor de desbetreffende tenders.

—————————————————————————————————————————————————–

 

De derde week voor de contractering voor het Sociaal domein voor 2019 is achter de rug. De volgende stand van zaken kan worden geschetst:

 • Voor Contracteringstender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2019 (met tendernummer 104679)  hebben zich in totaal tot nu toe al 51 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 35 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 5 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 2: Wmo Maastricht-Heuvelland 2019 (met tendernummer 104673) hebben zich in totaal tot nu toe al 100 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 75 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 11 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 3: Begeleiding Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 (met tendernummer 104678) hebben zich in totaal tot nu toe al 106 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 83 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 7 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.
 • Voor Contracteringstender 4: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 (met tendernummer 104028) hebben zich in totaal tot nu toe al 134 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, 109 daarvan zijn gestart met het invullen van de vragenlijst en 15 zorgaanbieders hebben hun inschrijving al ingediend.

 

Voor informatie met betrekking tot de inhoud van de tenders, de termijn voor inschrijving, de inschrijfvoorschriften en de contractdocumenten wordt verwezen naar de betreffende tenders. De informatie is op Negometrix sinds vrijdag 19 oktober 2018 beschikbaar.

 

Vragen over de tenders (de inhoud, termijnen, voorschriften en contractdocumenten) konden schriftelijk worden gesteld tot 12 november 12:00 via de Vraag & Antwoord module in de verschillende tenders op Negometrix. Vragen die op een andere wijze zijn gesteld dan wel worden gesteld na de voornoemde datum, worden niet beantwoord. Wellicht ten overvloede merken wij op dat technische vragen gesteld kunnen worden aan de helpdesk van Negometrix.

 

Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor de contracteringstenders voor het Sociaal Domein voor 2019, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw inschrijving in te dienen. De tenders sluiten namelijk op woensdag 5 december om 10:00! Na deze datum kunnen dan ook geen documenten e.d. aan de inschrijving worden toegevoegd. De tenders zijn te vinden op Negometrix door te zoeken op het bijbehorende tendernummer, zoals reeds hierboven vermeld. Overigens is dit ook de enige manier om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract voor het kalenderjaar 2019.

 

Indien u gecontracteerd bent in 2018, maar u wilt zich niet contracteren voor 2019, dan vernemen wij dat ook graag. Dan hoeven wij geen rekening te houden met uw afwezigheid bij de aanmeldingen voor de desbetreffende tenders.

 

————————————————————————————————————————————————————-

Vrijdag 12 oktober 2018 hebben we gecommuniceerd dat woensdag 17 oktober 2018 de contracteringsprocedure voor 2019 en verder, start. Tevens hebben we gecommuniceerd dat de tender uit vier (4) percelen bestaat. Tot onze spijt blijkt dat het systeemtechnisch niet mogelijk is om het kwalificatiesysteem, waarbij de inschrijvingen direct bij binnenkomst kunnen worden beoordeeld en eventueel kunnen worden gecorrigeerd door inschrijvers, toe te passen op een tender die is opgebouwd uit vier (4) percelen.

 

We hebben besloten om de inkoop in vier (4) verschillende tenders te publiceren op Negometrix, waarbij per tender het kwalificatiesysteem wordt toegepast.

Tender 104679 – Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek.

Tender 104673 – Wmo Maastricht-Heuvelland.

Perceel 104678 – Begeleiding Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Perceel 104028 – Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019.

 

Zorgaanbieders kunnen inschrijven voor één (1) of meerdere tenders waarbij bij elke tender de gevraagde bijlagen dienen te worden ingediend.

De inschrijfperiode per tender start nu op vrijdag 19 oktober 2018, tijdstip 16.00 uur. De inschrijfperiode per tender loopt van vrijdag 19 oktober 2018, tijdstip 16.00 uur, tot en met woensdag 5 december 2018, tijdstip 10.00 uur.

 

Voor informatie met betrekking tot inhoud van de tenders, de termijn voor inschrijving, de inschrijfvoorschriften en de contractdocumenten wordt verwezen naar de betreffende tenders op Negometrix. De informatie is op Negometrix beschikbaar vanaf vrijdag 19 oktober 2018, tijdstip 16.00 uur.

 

Vanaf vrijdag 19 oktober 2018, tijdstip 16.00 uur kunnen vragen over de tenders alleen nog schriftelijk worden gesteld via de Vraag & Antwoord module in de verschillende tenders op Negometrix. Vragen die op een andere wijze worden gesteld, worden niet beantwoord.

 

Team Inkoop Sociaal Domein

T: 06 – 11 11 28 70 E: inkoopteamSD@maastricht.nl

Wmo Maastricht-Heuvelland 2020                                                                                                                                                                        contracteringstender 2: tendernummer: 129974

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg