Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

U wilt als zorgaanbieder een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Sociaal Domein Zuid Limburg

De DVO op het terrein van Jeugd en Wmo 2020 gaat in op 1 januari 2020 en duurt door zijn looptijd van 12 maanden tot 1 januari 2021.

Het eerstvolgende instroommoment is 1 januari 2021.

U kunt enkel voor een DVO in aanmerking komen na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.  De DVO bestaat uit de hoofdovereenkomst en daarnaast een aantal bijlagen met een looptijd van één kalenderjaar, waarin o.a. aspecten als tarieven, budget, kwaliteit, rapportageverplichtingen, informatievoorziening, social return en de mogelijke uitsluitingsgronden staan.

Let op: om in aanmerking te komen voor een DVO dient u minimaal in het bezit te zijn van:

  • U dient voor alle te werk gestelde (medewerkers/ vrijwilligers) een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen voor zowel Wmo als Jeugdzorg (maximaal 1 jaar oud).
  • In het kader van de Jeugdwet dient u geregistreerd te zijn bij het SKJ
  • U dient in het bezit te zijn van een AGB-code ten behoeve van het declaratieproces. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Vecozo
  • U dient in het bezit te zijn van een  recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud).

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg