Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Handleidingen en Instructies

Handleidingen en Instructies

Op deze pagina vindt u handleidingen en instructies. Deze leggen de nieuwe bekostigingssystematiek uit en ook hoe het berichtenverkeer werkt.

Alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten zijn aangesloten op het berichtenverkeer. We zitten in de opstartfase van het gebruik van het berichtenverkeer . Daarom zijn de stukken op deze pagina “levende” documenten die de komende maanden verder verbeterd en aangepast zullen worden.

U kunt aan de inhoud van de documenten geen rechten ontlenen. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u geen (grote) kosten maakt om de nieuwe werkwijze te implementeren, totdat de situatie stabiel is.

Uw opmerkingen, suggesties en vragen kunt u richten aan inkoopteamsd@maastricht.nl. Daarmee kunnen wij wellicht de handleidingen en instructies verbeteren.

Handleidingen

ZorgNed inloggen en wachtwoord wijzigen versie 1.2

ZorgNed 301-berichten uploaden + berichtenmonitor versie 1.3

“Informatie gang van zaken Toegang Jeugd”

Administratieve organisatie

Productcodetabel 2018

Productcodetabel 2018 incl. markeringen

Declaratieprotocol 2018 – definitief

Aanvullingen en Uitwerkingen Declaratieprotocol 2018

Werkwijze registratie verwijzersOverzicht gemeentecodes regio Zuid-Limburg

Presentaties

Presentatie VNG-berichtenapp Jaap-Sikkenk

Sheets Maastricht I-Sociaal Domein


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg