Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Herverdelingsmoment degressief tarief 2017 arrangementen verblijf

Herverdelingsmoment degressief tarief 2017 arrangementen verblijf

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken omtrent het herverdelingsmoment dat onderdeel uitmaakt van de contractuele afspraken rond de toepassing van het degressief tarief 2017 voor de arrangementen verblijf bij Wmo Beschermd Wonen en Jeugd.

In bijlage 1 van de huidige dienstverleningsovereenkomst staat benoemd dat het herverdelingsmoment in het derde kwartaal van dit kalenderjaar zou plaatsvinden. Vanwege uitvoeringstechnische complicaties is het inkoopteam sociaal domein voornemens om het herverdelingsmoment, met instemming van de deelnemende zorgaanbieders in de ontwikkeltafels, te laten plaatsvinden na afsluiting van kalenderjaar 2017. Hierdoor kunnen we de gegevens uit ZorgNed en het daaraan gelieerde berichtenverkeer centraal stellen in de definitieve herverdeling.

Deze aanpak levert o.a. de volgende voordelen op:

 

  1. De afhankelijkheid van de aanlevering van productiegegevens door zorgaanbieders komt te vervallen door de aanwezigheid en registratie van ZorgNed en het berichtenverkeer;
  2. Door de herverdeling te verplaatsen naar het moment na het afronden van kalenderjaar 2017 hebben we beter zicht op de daadwerkelijke zorgproductie;
  3. Er kan (zal) een eerlijkere (her)verdeling van de etmalen plaatsvinden t.b.v. aanbieders die te maken hebben met een onderuitputting in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar. Er kan voor deze partijen namelijk nog productie plaatsvinden in de tweede helft van het kalenderjaar.

 

Zoals (reeds) contractueel is vastgelegd zullen de zorgaanbieders, die geen gehoor hebben gegeven aan een eerdere gegevensuitvraag die in 2017 heeft plaatsgevonden, niet in de herverdeling worden meegenomen.

 

Voor kalenderjaar 2018 zal het herverdelingsmoment in zijn volledige omvang komen te vervallen.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg