Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Inkoop 2017

Inkoop 2017

 

INKOOPTARIEVEN 2017 VASTGESTELD!

 

Eind 2016 hebben de gemeentebesturen van Maastricht-Heuvelland de inkoopvoorwaarden zoals de uniforme tarieven voor de inkoop Wmo 2017 vastgesteld voor de gemeenten Maastricht-Heuvelland.

Ook heeft het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente Maastricht de inkoopvoorwaarden waaronder de uniforme tarieven voor de inkoop jeugdhulp 2017 voor alle Zuid Limburgse gemeenten en Beschermd Wonen 2017 voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek vastgesteld.

Om tot gelijke tarieven voor vergelijkbare zorg te komen was het nodig om de huidige arrangementenstructuur verder door te ontwikkelen en te verfijnen. Dit is bovendien een voorwaarde om meer resultaatgericht te kunnen sturen op de zorgverlening. Met deze voorstellen hebben de colleges ook ingestemd.

Tenslotte is ook een aantal aanpassingen in de bijlagen bij de DVO vastgesteld. De uitkomst kunt u in de stukken bij downloads nalezen:

  • De bijlagen B1 en B1a  bevatten de verdere uitwerking en verfijning  van de arrangementen Jeugd ingaande 2017.
  • De bijlagen B2 en B2a  bevatten de verdere uitwerking en verfijning  van de arrangementen Wmo/BW ingaande 2017.
  • Bijlage B3 geeft weer hoe we de komende tijd aan resultaatsturing invulling willen geven.
  • Bijlage B4 bevat een aantal technische aanpassingen in de bijlagen bij de DVO ingaande 2017, waaronder een aanscherping van de bijlage Kwaliteit.
  • Bijlage V1 bevat de nieuwe berekeningsmethode en de uitkomst van de tarievenberekening voor 2017.
  • Bijlage V2 bevat het nieuwe tarievenblad bij de DVO (contractdocument).
  • Bijlage V3 bevat de toelichting op bijlage V2.

 

De bijlagen B1 t.m. B4 zijn via de weg van ontwikkeltafels tot stand gekomen. De bijlagen V1 t.m. V3 zijn voor de onderliggende berekeningmethodiek in de werkgroep bekostiging besproken. In deze werkgroep hebben ook zorgaanbieders geparticipeerd. De uiteindelijke tariefvoorstellen zijn daar uiteraard niet besproken omdat dit de budgetverantwoordelijkheid van de gemeenten raakt.

Deze bijlagen worden tijdens de ontwikkeltafel van 18 november toegelicht. De deelnemers aan deze fysieke ontwikkeltafels hebben hiervoor  inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Deze bijlagen zijn ter kennisneming. U dient hier verder niets mee te doen. 

Zorgaanbieders ontvangen een aparte e-mail met instructies over het invullen van de contractbijlagen.  

WMO: Hierbij een overzicht van NZA codering naar nieuwe indeling (licht, midden, zwaar) 

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg