Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Ontwikkeltafels 2018

Ontwikkeltafels 2018

vrijdag 7 september 2018 is er een extra Ontwikkeltafel Jeugd gepland. Onderstaand vind u de agenda van deze OT. De OT is alleen voor de genodigden. In de middag van 7 september 2018 vind een extra informatiesessie plaats inzake de ontwikkelingen inkoop 2019. indien u zich hier voor aangemeld heeft, heeft u meer informatie hierover ontvangen.

 

Geachte zorgaanbieder,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ontwikkeltafel (OT) Jeugd op vrijdag 7 september a.s. De OT vindt plaats in het oude stadhuis op de Markt in Maastricht – vergaderruimte Merretkamer.
Betaalde parkeergelegenheid is er in de parkeergarage onder Mosae Forum.

 

Wilt u per omgaande aangeven wie namens uw organisatie bij de OT aanwezig zal zijn? Dit kan via een mail naar inkoopteamSD@maastricht.nl. Er kan per organisatie slechts één afgevaardigde tot de OT worden toegelaten.

 

Sinds de vorige OT op 6 april jl. is er veel gebeurd. Zo is onderzocht wat voor een aantal arrangementen Jeugd de beste inkoopmethode voor 2019 is. Hierover werd inmiddels geadviseerd en is door de stuurgroep Jeugd positief besloten. Op basis van deze adviezen zijn we gekomen tot een herverdeling van arrangementen Jeugd over spoor 1 en spoor 2. In deze tweede (extra) ronde van de OT’s willen we met u de uitwerking van deze veranderingen

toelichten en aangeven wat dit voor u betekent. Dit laatste met het oog op de bestuurlijke aanbesteding voor 2019 en daaruit voortvloeiende contractaanpassingen.

 

Op hoofdlijnen bent u via de nieuwsbrief van juli al over de wijzigingen geïnformeerd. Omdat toen nog een aantal zaken nog niet helemaal uitgewerkt was, is in overleg met team inkoop afgesproken, vragen over de precieze details op dat moment niet te beantwoorden maar hiervoor op 7 september een extra OT te beleggen. Tevens vindt ’s middags een voor alle zorgaanbieders toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst plaats, waar de wijzigingen worden uitgelegd en waar ook ruimte is voor het stellen van vragen.

 

Het karakter van deze OT is anders dan gebruikelijk: niet gezamenlijk ontwikkelen maar elkaar informeren over de stand van zaken bij de inkoop jeugdhulp 2019. De geplande OT van 12 oktober a.s. zal weer in de gebruikelijke vorm plaatsvinden. Dan zullen in ieder geval de contractstukken voor 2019 aan de orde komen.

 

Hieronder treft u de agenda en de indicatieve tijdsplanning aan.

 

09.15-09.30 uur 1. Inloop

 

09.30-09.45 uur 2. Welkom en mededelingen
a. Transformatiefonds Jeugdhulp (toelichting Marie-Jose Smeets)
b. Schema spoor 1/spoor 2 (toelichting Ids Bierma, bijlage 1, nieuwsbrief juli 2018)

 

09.45-10.15 uur 3. Memo bestuurlijk aanbesteden begeleiding Jeugd. Toelichting Vanessa de Rond, bijlage 2

 

10.15-10.30 uur 4. Memo verblijf Jeugd. Toelichting Suzan Rosenke, bijlage 3

 

10.30-10.45 uur 5. Memo Subsidiëring Pilot om te komen tot doelgroepenarrangement onderwijs jeugdhulp. Toelichting Gerdie Haasen, bijlage 4

 

10.45-11.00uur 6. Memo aanbesteding crisishulp. Toelichting Marie-Jose Smeets, bijlage 5

 

11.00-11.15 uur Pauze

 

11.15-11.30 uur 7. Memo subsidiering gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming / Jeugdreclassering. Toelichting Marie-Jose Smeets, bijlage 6

 

11.30-11.45 uur 8. Memo samenwerkingsovereenkomst en DVO. Toelichting Ids Bierma, bijlage 7

 

11.45-12.00 uur 9. Samenvatting en vervolgafspraken

 

Met vriendelijke groet,
Namens het kernteam Zorginkoop,

 

Ids Bierma
Procesmanager Zorginkoop Sociaal Domein
T 06 – 11 11 28 70 | E inkoopteamSD@maastricht.nl
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.maastricht.nl


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg