Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Ontwikkeltafels 2018

Ontwikkeltafels 2018

Vandaag 5 oktober 2018 heeft de ontwikkeltafel WMO plaatsgevonden. Onderstaand vind u de agenda, bijlagen, tarieven en de presentaties van deze OT. De notulen van de ontwikkeltafel kunt u aan de rechterzijde van deze pagina downloaden. U kunt als zorgaanbieder tot en met 17 oktober 2018 reageren op deze documenten via ons emailadres inkoopteamSD@maastricht.nl.

 

Geachte zorgaanbieder,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ontwikkeltafel (OT) Wmo/BW op vrijdag 5 oktober a.s. De OT vindt plaats in het stadhuis op de Markt 78 in Maastricht– vergaderruimte Merretkamer

Betaalde parkeergelegenheid is er in de parkeergarage onder Mosae Forum.

 

Voor 2019 staan geen grootschalige aanpassingen van de arrangementensystematiek binnen het traject van bestuurlijk aanbesteden op de agenda. De markt en de gemeentelijke uitvoerende organisaties hebben behoefte aan rust om zich op de kwaliteit van de uitvoering van de gemaakte afspraken te kunnen concentreren. Deze behoefte wordt bestuurlijk ook onderschreven.

Dit betekent dat de inzet voor de contractaanpassingen voor 2019 (het doel van proces van de OT’s 2018) beleidsarm zal zijn en vooral gericht op verfijning van de afspraken waar nodig. De wijzigingen in de nieuwe DVO/ raamovereenkomst betreffen vooral de opsplitsing van de huidige DVO naar aparte DVO’s voor Jeugdhulp/ Begeleiding/ WMO en Beschermd Wonen. Daarnaast is er een aantal algemene verbeteringen nodig naar aanleiding van de ervaringen die we afgelopen jaren hebben opgedaan. De bijlagen zijn verbeterd en geactualiseerd.

 

Wilt u s.v.p. aangeven wie namens uw organisatie aanwezig zal zijn? Dit kunt u melden tot en met donderdag 4 oktober 2018 12.00 uur via een mail naar inkoopteamSD@maastricht.nl. Er kan per organisatie slechts één afgevaardigde tot de OT worden toegelaten

 

Hieronder treft u de agenda en de indicatieve tijdsplanning aan.

09.15-09.30 uur             1.Inloop

09.30-09.45 uur             2. Welkom en mededelingen

 

09.45-10.45 uur             3.0 DVO WMO en bijlage contractdocumenten (toelichting Danny Meerten)

 • WMO tarieven (presentatie Rob van Lieshout)
 • 1 Kwaliteitseisen (toelichting Vanessa de Rond)
 • 2 Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN (toelichting Lia Theodorou)
 • 3 Rapportages en Evaluatie  (toelichting Lia Theodorou)
 • 4 Uitsluitings- en beëindigingsgronden  (toelichting Danny Meerten)
 • 5 Social Return (toelichting Danny Meerten)

 

10.45-11.00 uur              Pauze

 

11.00-11.30 uur             4.0 DVO Beschermd Wonen en bijlage contractdocumenten (toelichting Danny Meerten)

 • Beschermd Wonen tarieven (presentatie Rob van Lieshout)
 • 1 Kwaliteitseisen (toelichting Vanessa de Rond)
 • 2 Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN  *
 • 3 Rapportages en Evaluatie *
 • 4 Uitsluitings- en beëindigingsgronden *
 • 5 Social Return *

*Deze bijlagen worden niet behandeld omdat deze gelijk zijn aan de bijlagen  3.2. t/m 3.5.

11.30-11.35 uur             5. Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5, toelichting Ids Bierma)

 

11.35-11.40 uur             6. Memo over de opdracht begeleiding groep voor ouderen– ter informatie (bijlage 6, toelichting Danny Meerten)

 

11.40-11.45 uur             7. Memo resultaatsturing – ter informatie (bijlage 7)

 

12.05-12.15 uur             8. Samenvatting en vervolgafspraken

 

Met vriendelijke groet,

Namens het kernteam Zorginkoop,

 

Ids Bierma

Procesmanager Zorginkoop Sociaal Domein

T 06 – 11 11 28 70 |  E inkoopteamSD@maastricht.nl
Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  |

Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  | www.maastricht.nl

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg