Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Ontwikkeltafels 2020

Ontwikkeltafels 2020

Ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen 2 oktober 2020

Op vrijdag 2 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen plaatsgevonden.

 

Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde
zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.

 

Tijdens de fysieke OT’s Jeugd en Wmo/Wmo BW is gecommuniceerd dat er een responstermijn voor de virtuele OT zou zijn van twee weken. Bij nader inzicht menen wij deze termijn te moeten verkorten naar ruim een week. Dit heeft als reden dat we de planning hebben moeten aanpassen om de “deadline” van contract-verlengingen/voortzetting per 1 januari 2021 te kunnen halen.

 

Alle stukken van de ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen evenals een verslag van de fysieke ontwikkeltafel van 2 oktober 2020 treft u hieronder aan. Deze zijn onder voorbehoud van besluitvorming door het College.

 

Reageren via de virtuele ontwikkeltafel is mogelijk tot woensdag 4 november 2020 12:00 uur door uw reactie te mailen naar inkoopteamsd@maastricht.nl waarbij u in de onderwerpregel ten minste vermeldt “Input virtuele OT Wmo en Wmo BW” aangevuld met uw organisatienaam. Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken. Na afloop van de virtuele ronde wordt aan u teruggekoppeld wat er met uw reactie wordt gedaan. Zoals gebruikelijk hanteren wij hiervoor weer een vastgestelde termijn. De binnengekomen reacties zullen geanonimiseerd worden opgenomen in een V&A-document dat eveneens gepubliceerd zal worden.

N.b.: sinds de fysieke OT van 2 oktober 2020 is bijlage 2 kwaliteitseisen nog aangepast ten aanzien van de volgende twee eisen:

  • Eis A4
  • Eis B2

De bijgewerkte versies van bijlage 2 treft u als downloads op deze pagina aan.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg