Home  >  Jeugd

Jeugd

Jeugdhulp Zuid-Limburg

De 18 gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van Jeugdhulp.

Op www.jeugdhulpzuidlimburg.nl vindt u meer informatie over deze samenwerking en de afspraken die gemaakt zijn met partners.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Deze wet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving. Gemeenten voeren taken uit op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugdwelzijn, Jeugdhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Voor informatie over de gezamenlijke inkoop Jeugdhulp voor Zuid-Limburg kunt u terecht op de pagina inkoop zorgaanbieders

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg