Home  >  Jeugd

Jeugd

 

Jeugdwet 2015

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 is ingevoerd. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving. Gemeenten voeren taken uit op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugdwelzijn, Jeugdhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg werken hierin samen. Op deze pagina’s vind u meer informatie over deze samenwerking en de afspraken die gemaakt zijn met partners.

 

Inkoop Jeugdhulp

De gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring . Met ingang van 2017 heeft de gemeente Brunssum besloten een deel van de jeugdhulp (de ambulante jeugdhulp) zelf in te kopen. Voor meer informatie over de inkoop van de gemeente Brunssum kunt u terecht op de website van de gemeente Brunssum.

Voor alle informatie over de gezamenlijke inkoop Jeugdhulp voor Zuid-Limburg kunt u terecht op de pagina inkoop zorgaanbieders

 

Samenwerking

Op het gebied van de jeugdhulp werken de 18 gemeenten in Zuid-Limburg nauw samen. Zo is er periodiek een bestuurlijk overleg met alle wethouders Jeugd en is er een stuurgroep ingericht waarin zes wethouders Jeugd de ontwikkelingen in het jeugdhulp-landschap aansturen. Ook zijn er allerlei samenwerkingsafspraken gemaakt met partners in het veld. Zo zijn er samenwerkingsprotocollen afgesloten met de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming en zijn er samenwerkingsafspraken met huisartsen. Op deze pagina vind u hierover meer informatie. Ook vind u hier de contactgegevens van de 18 gemeentelijke toegangsteams.

Samenwerking

1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur

De gemeenten in Zuid-Limburg werken op basis van de werkwijze 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R). Dit is ook de basis van de Jeugdwet. In onze contractuele afspraken met jeugdhulpaanbieders zijn afspraken gemaakt over deze werkwijze. Als regio is er gewerkt aan een eenduidige werkwijze en format. Op deze pagina vind u deze informatie:

1G1P1R


Transformatie Agenda Jeugd
 

In 2016 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg een foto gemaakt van de mate van transformatie in de jeugdhulp. Vanuit deze foto is gezamenlijk gewerkt aan een ‘Transformatie Agenda’ voor de toekomst. In deze agenda zijn een aantal bouwstenen benoemd die uitgewerkt moeten worden om de Transformatie te versnellen. Ook is een dialooggroep ingericht die de het ‘partnerschap’ gaat uitwerken en de Transformatie gaat aanjagen. Op deze pagina vind u meer informatie over de Transformatie Agenda en de dialooggroep:

Transformatieagenda 


Beleidsdocumenten
 

Het beleidskader Jeugd 2014-2018 is opgesteld voor alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg. Vervolgens is per sub-regio een nadere vertaling vastgelegd in beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Via deze link vind u deze documenten:

Beleid

 

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de jeugdhulp in Zuid-Limburg? Dan kijk eens bij de veelgestelde vragen.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg