Home  >  Kernthema's

Preventie en vroegsignalering

Speerpunten binnen Preventie en vroegsignalering zijn het verbeteren van de armoedeaanpak, het versterken van de eigen kracht van inwoners en de afstemming van passend onderwijs, jeugdhulp en toegangsteams.

Burger centraal

Het leven van onze inwoners is niet ingedeeld in de kokers voor wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen, mobiliteit en dergelijke. In het echte leven gelden veel sterker de onderlinge verwevenheid van problemen en capaciteiten.

Betere ondersteuning

Onder dit thema zijn we aan de slag met nieuwe afspraken die we met zorgaanbieders maken. Deze nieuwe afspraken moeten ons helpen om de doelen die we stelden in de Toekomstagenda, te bereiken.

Economische zelfstandigheid

Inwoners die economisch niet zelfstandig zijn, begeleiden we op weg naar economische zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat mensen zelf een inkomen verdienen.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg