Home  >  Kernthema's  >  Betere ondersteuning

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

Elk jaar wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het beste communicatieproject of -activiteit in het publieke domein in Nederland.

Schot in de roos

CJG043 dingt mee omdat ze als eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland ervoor koos in eigen beheer een website én unieke contentstrategie te ontwikkelen, waarbij regionaal preventief aanbod en expertise een centrale plek kreeg. Om zich daarmee ook te onderscheiden van andere websites over opvoeden en opgroeien. Een schot in de roos; niet alleen de bezoekersaantallen stegen exponentieel, de contentstrategie draagt ook bij aan de verbinding tussen online en ‘offline’ preventieve hulpverlening in de regio.

Inspirerend, innovatief en impact

Per provincie buigt een jury zich eerst over de inzendingen uit de eigen provincie. De jury beoordeelt op de drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Uit de Limburgse inzendingen kiest de jury drie genomineerden. De landelijke jury kiest vervolgens uit alle inzendingen drie eindgenomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Galjaardag op donderdag 26 april 2018 in Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie en andere communicatieprojecten die meedingen naar de prijs op: www.galjaarddag.nl.

Betere ondersteuning

Onder dit thema zijn we aan de slag met afspraken die we met zorgaanbieders maken. Afspraken die ons helpen om de doelen die we stellen in de Toekomstagenda, te bereiken.

We hebben binnen dit thema onder andere aandacht voor de regionale kwaliteitsmeting van de klanttevredenheid voor Wmo en Jeugd.

Meer zicht op de effecten

Een van de opgaven binnen het sociale domein is om meer zicht te hebben op de outcome; de effecten van de geleverde inspanningen. Een belangrijke indicator hiervoor is de cliëntervaring.

Gemeenten bevragen cliënten op verschillende manieren. We zien dat cliënten zich hierdoor overvraagd voelen en dat beïnvloedt de respons op onderzoeken. Die  wordt lager en daardoor minder bruikbaar. Hoe kunnen we dit verbeteren?

De (concept) tussenrapportage ‘Inventarisatie klantervaring’ – te vinden bij de downloads op deze pagina – zoekt naar mogelijke antwoorden op deze vraag.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg