Home  >  Kernthema's  >  Betere ondersteuning

Vaals helpt en ondersteunt

Nieuw in Vaals: Spreekuur basisondersteuning

Vanaf december 2017 zal een medewerker Participatiewet van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een spreekuur houden op dinsdagochtend in de Brede School te Vaals.

In dit spreekuur wordt basisondersteuning in de brede zin van het woord geboden. MEE, KBL en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het invullen van formulieren en belastingzaken.

 

Start wehelpen.nl in Vaals

De gemeente Vaals/Vrijwilligerscentrale Vaals is de samenwerking aangegaan met WeHelpen. WeHelpen is een coöperatie die zich richt op het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Voor meer informatie: www.wehelpen.nl/vaals.  WeHelpen in Vaals wordt aangestuurd vanuit de  Vrijwilligerscentrale.

 

Netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals

Op dinsdag 21 november vond de netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals plaats.

Het thema was armoede en met name preventie en vroegsignalering hiervan. Er werd ingegaan op de netwerkanalyse zoals die door Lotte Prevo is gemaakt, op basis van de vragenlijsten die enige tijd geleden aan de netwerkpartners zijn verstuurd. Daarnaast heeft Lotte met een aantal partners verdiepende interviews gehouden. In de bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de concrete  vervolgstappen n.a.v. de netwerkanalyse.

Meer informatie:

Marjolein Wassenberg | Beleidsadviseur Maatschappij
Cluster WMO en leefbaarheid| Gemeente Vaals
Tel.: 043 3068554 | E-mail: m.wassenberg@vaals.nl

Betere ondersteuning

Onder dit thema zijn we aan de slag met afspraken die we met zorgaanbieders maken. Afspraken die ons helpen om de doelen die we stellen in de Toekomstagenda, te bereiken.

We hebben binnen dit thema onder andere aandacht voor de regionale kwaliteitsmeting van de klanttevredenheid voor Wmo en Jeugd.

Meer zicht op de effecten

Een van de opgaven binnen het sociale domein is om meer zicht te hebben op de outcome; de effecten van de geleverde inspanningen. Een belangrijke indicator hiervoor is de cliëntervaring.

Gemeenten bevragen cliënten op verschillende manieren. We zien dat cliënten zich hierdoor overvraagd voelen en dat beïnvloedt de respons op onderzoeken. Die  wordt lager en daardoor minder bruikbaar. Hoe kunnen we dit verbeteren?

De (concept) tussenrapportage ‘Inventarisatie klantervaring’ – te vinden bij de downloads op deze pagina – zoekt naar mogelijke antwoorden op deze vraag.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg