Home  >  Kernthema's  >  Betere ondersteuning

Project Droommoeders

Een unieke kans op een nieuwe toekomst!

 

 

Jonge, vaak werkloze, alleenstaande moeders tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief bieden. Dat is de ambitie van het innovatieve project Droommoeders. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft samen met de gemeente Maastricht diverse partners in het sociaal domein gemobiliseerd om te kijken naar kansen en mogelijkheden om meer aandacht te creëren voor de
dromen en talenten van jonge moeders.

 

De drijvende kracht van dit project is de intensieve en integrale aanpak die deze kwetsbare groep vrouwen stimuleert hun talenten te ontplooien en hun dromen om te zetten in daden.

 

Projectleider is Mardoeka Christensen van Trajekt. De verdere uitvoering van het project wordt opgepakt door een samenwerkingsverband van Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook intensief met andere ketenpartners geschakeld, zoals Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. In het artikel ‘Dromen zijn geen bedrog bij project Droommoeders’ licht Mardoeka Christensen alvast een tipje van de sluier op. Je vindt het artikel terug in de nieuwsbrief van Trajekt.

Betere ondersteuning

Onder dit thema zijn we aan de slag met nieuwe afspraken die we met zorgaanbieders maken. Deze nieuwe afspraken moeten ons helpen om de doelen die we stelden in de Toekomstagenda, te bereiken. Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we de aanbieders nodig. Om het ook goed samen te kunnen doen, wordt de systematiek van de ontwikkeltafels ingezet. Tijdens deze overleggen nodigen we zorgaanbieders uit om thema’s uit te werken.

Andere zaken waar we onder dit thema aandacht voor hebben zijn toekomstbestendige hulp bij het huishouden, een regionale kwaliteitsmeting van de klanttevredenheid voor Wmo en Jeugd en een beter passende inzet van het doelgroepenvervoer.

De informatie over verschillende deelprojecten vindt u binnenkort via de verschillende links.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg