Home  >  Kernthema's  >  Betere ondersteuning

Betere ondersteuning

Onder dit thema zijn we aan de slag met afspraken die we met zorgaanbieders maken. Afspraken die ons helpen om de doelen die we stellen in de Toekomstagenda, te bereiken.

We hebben binnen dit thema onder andere aandacht voor de regionale kwaliteitsmeting van de klanttevredenheid voor Wmo en Jeugd.

Meer zicht op de effecten

Een van de opgaven binnen het sociale domein is om meer zicht te hebben op de outcome; de effecten van de geleverde inspanningen. Een belangrijke indicator hiervoor is de cliëntervaring.

Gemeenten bevragen cliënten op verschillende manieren. We zien dat cliënten zich hierdoor overvraagd voelen en dat beïnvloedt de respons op onderzoeken. Die  wordt lager en daardoor minder bruikbaar. Hoe kunnen we dit verbeteren?

De (concept) tussenrapportage ‘Inventarisatie klantervaring’ – te vinden bij de downloads op deze pagina – zoekt naar mogelijke antwoorden op deze vraag.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg