Home  >  Kernthema's  >  Burger centraal

Vaals helpt en ondersteunt

Nieuw in Vaals: Spreekuur basisondersteuning

Vanaf december 2017 zal een medewerker Participatiewet van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een spreekuur houden op dinsdagochtend in de Brede School te Vaals.

In dit spreekuur wordt basisondersteuning in de brede zin van het woord geboden. MEE, KBL en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het invullen van formulieren en belastingzaken.

 

Start wehelpen.nl in Vaals

De gemeente Vaals/Vrijwilligerscentrale Vaals is de samenwerking aangegaan met WeHelpen. WeHelpen is een coöperatie die zich richt op het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Voor meer informatie: www.wehelpen.nl/vaals.  WeHelpen in Vaals wordt aangestuurd vanuit de  Vrijwilligerscentrale.

 

Netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals

Op dinsdag 21 november vond de netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals plaats.

Het thema was armoede en met name preventie en vroegsignalering hiervan. Er werd ingegaan op de netwerkanalyse zoals die door Lotte Prevo is gemaakt, op basis van de vragenlijsten die enige tijd geleden aan de netwerkpartners zijn verstuurd. Daarnaast heeft Lotte met een aantal partners verdiepende interviews gehouden. In de bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de concrete  vervolgstappen n.a.v. de netwerkanalyse.

Meer informatie:

Marjolein Wassenberg | Beleidsadviseur Maatschappij
Cluster WMO en leefbaarheid| Gemeente Vaals
Tel.: 043 3068554 | E-mail: m.wassenberg@vaals.nl

Burger centraal

Het leven van onze inwoners is niet ingedeeld in de kokers voor wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen, mobiliteit en dergelijke. In het echte leven gelden veel sterker de onderlinge verwevenheid van problemen en capaciteiten. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeenten, zorgen dat er in de toegang tot ondersteuning integraal wordt gedacht. Dat er per gezin 1 plan en 1 regisseur zijn. Daaraan wordt onder andere gewerkt in dit thema.

Ook wordt er gewerkt aan een vloeiendere overgang van de ondersteuning die jongeren onder de 18 nodig blijven hebben als ze ouder worden dan 18: overgang van 18- naar 18+. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers in de toegang de juiste competenties hebben en dat er heldere en eenduidige informatie voor burgers beschikbaar is.

De informatie over verschillende deelprojecten vindt u binnenkort via de verschillende links.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg