Home  >  Kernthema's  >  Burger centraal

Project Droommoeders

Een unieke kans op een nieuwe toekomst!

 

 

Jonge, vaak werkloze, alleenstaande moeders tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief bieden. Dat is de ambitie van het innovatieve project Droommoeders. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft samen met de gemeente Maastricht diverse partners in het sociaal domein gemobiliseerd om te kijken naar kansen en mogelijkheden om meer aandacht te creëren voor de
dromen en talenten van jonge moeders.

 

De drijvende kracht van dit project is de intensieve en integrale aanpak die deze kwetsbare groep vrouwen stimuleert hun talenten te ontplooien en hun dromen om te zetten in daden.

 

Projectleider is Mardoeka Christensen van Trajekt. De verdere uitvoering van het project wordt opgepakt door een samenwerkingsverband van Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook intensief met andere ketenpartners geschakeld, zoals Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. In het artikel ‘Dromen zijn geen bedrog bij project Droommoeders’ licht Mardoeka Christensen alvast een tipje van de sluier op. Je vindt het artikel terug in de nieuwsbrief van Trajekt.

Burger centraal

Het leven van onze inwoners is niet ingedeeld in de kokers voor wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen, mobiliteit en dergelijke. In het echte leven gelden veel sterker de onderlinge verwevenheid van problemen en capaciteiten. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeenten, zorgen dat er in de toegang tot ondersteuning integraal wordt gedacht. Dat er per gezin 1 plan en 1 regisseur zijn. Daaraan wordt onder andere gewerkt in dit thema.

Ook wordt er gewerkt aan een vloeiendere overgang van de ondersteuning die jongeren onder de 18 nodig blijven hebben als ze ouder worden dan 18: overgang van 18- naar 18+. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers in de toegang de juiste competenties hebben en dat er heldere en eenduidige informatie voor burgers beschikbaar is.

De informatie over verschillende deelprojecten vindt u binnenkort via de verschillende links.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg