Home  >  Kernthema's  >  Burger centraal

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

Elk jaar wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het beste communicatieproject of -activiteit in het publieke domein in Nederland.

Schot in de roos

CJG043 dingt mee omdat ze als eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland ervoor koos in eigen beheer een website én unieke contentstrategie te ontwikkelen, waarbij regionaal preventief aanbod en expertise een centrale plek kreeg. Om zich daarmee ook te onderscheiden van andere websites over opvoeden en opgroeien. Een schot in de roos; niet alleen de bezoekersaantallen stegen exponentieel, de contentstrategie draagt ook bij aan de verbinding tussen online en ‘offline’ preventieve hulpverlening in de regio.

Inspirerend, innovatief en impact

Per provincie buigt een jury zich eerst over de inzendingen uit de eigen provincie. De jury beoordeelt op de drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Uit de Limburgse inzendingen kiest de jury drie genomineerden. De landelijke jury kiest vervolgens uit alle inzendingen drie eindgenomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Galjaardag op donderdag 26 april 2018 in Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie en andere communicatieprojecten die meedingen naar de prijs op: www.galjaarddag.nl.

Burger centraal

Het leven van onze inwoners is niet ingedeeld in de kokers voor wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen, mobiliteit en dergelijke. In het echte leven gelden veel sterker de onderlinge verwevenheid van problemen en capaciteiten. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeenten, zorgen dat er in de toegang tot ondersteuning integraal wordt gedacht. Dat er per gezin 1 plan en 1 regisseur zijn. Daaraan wordt onder andere gewerkt in dit thema.

Ook wordt er gewerkt aan een vloeiendere overgang van de ondersteuning die jongeren onder de 18 nodig blijven hebben als ze ouder worden dan 18: overgang van 18- naar 18+. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers in de toegang de juiste competenties hebben en dat er heldere en eenduidige informatie voor burgers beschikbaar is.

De informatie over verschillende deelprojecten vindt u binnenkort via de verschillende links.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg