Home  >  Kernthema's  >  Economische zelfstandigheid

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

Elk jaar wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het beste communicatieproject of -activiteit in het publieke domein in Nederland.

Schot in de roos

CJG043 dingt mee omdat ze als eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland ervoor koos in eigen beheer een website én unieke contentstrategie te ontwikkelen, waarbij regionaal preventief aanbod en expertise een centrale plek kreeg. Om zich daarmee ook te onderscheiden van andere websites over opvoeden en opgroeien. Een schot in de roos; niet alleen de bezoekersaantallen stegen exponentieel, de contentstrategie draagt ook bij aan de verbinding tussen online en ‘offline’ preventieve hulpverlening in de regio.

Inspirerend, innovatief en impact

Per provincie buigt een jury zich eerst over de inzendingen uit de eigen provincie. De jury beoordeelt op de drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Uit de Limburgse inzendingen kiest de jury drie genomineerden. De landelijke jury kiest vervolgens uit alle inzendingen drie eindgenomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Galjaardag op donderdag 26 april 2018 in Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie en andere communicatieprojecten die meedingen naar de prijs op: www.galjaarddag.nl.

Economische zelfstandigheid

Inwoners die economisch niet zelfstandig zijn, begeleiden we op weg naar economische zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat mensen zelf een inkomen verdienen. Daarvoor hebben ze werk nodig en een sociaal netwerk. De aanpak die wij hanteren, versterkt beide en biedt mensen een optimale kans op verdere ontwikkeling.

Mensen die zich bij de gemeente melden voor een uitkering voor levensonderhoud, krijgen primair te maken met werk; allereerst tijdens de zoektermijn, maar vooral ook in het verdere traject. In een reële werksituatie, zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers, wordt samen met de betreffende inwoner bekeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en welke stappen nodig zijn om (zo) regulier (mogelijk) werk te vinden.

Wanneer werk (nog) niet mogelijk is, participeren mensen naar vermogen. Pas wanneer de bestaanszekerheid gegarandeerd is, ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling en zijn mensen beter in staat te investeren in zichzelf en in hun omgeving.

Door de deelnemers aan de EVI-panels is aandacht gevraagd voor de bestrijding van armoede en het bieden van bestaanszekerheid. In dit kader zien de panels graag de mogelijkheden voor experimenten met een basisinkomen uitgewerkt.

Verdere speerpunten binnen dit kernthema zijn het beter voorbereiden van jongeren op de euregionale arbeidsmarkt en één werkgeversarrangement voor Zuid-Limburg.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg