Home  >  Kernthema's  >  Economische zelfstandigheid

Vaals helpt en ondersteunt

Nieuw in Vaals: Spreekuur basisondersteuning

Vanaf december 2017 zal een medewerker Participatiewet van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een spreekuur houden op dinsdagochtend in de Brede School te Vaals.

In dit spreekuur wordt basisondersteuning in de brede zin van het woord geboden. MEE, KBL en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het invullen van formulieren en belastingzaken.

 

Start wehelpen.nl in Vaals

De gemeente Vaals/Vrijwilligerscentrale Vaals is de samenwerking aangegaan met WeHelpen. WeHelpen is een coöperatie die zich richt op het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Voor meer informatie: www.wehelpen.nl/vaals.  WeHelpen in Vaals wordt aangestuurd vanuit de  Vrijwilligerscentrale.

 

Netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals

Op dinsdag 21 november vond de netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals plaats.

Het thema was armoede en met name preventie en vroegsignalering hiervan. Er werd ingegaan op de netwerkanalyse zoals die door Lotte Prevo is gemaakt, op basis van de vragenlijsten die enige tijd geleden aan de netwerkpartners zijn verstuurd. Daarnaast heeft Lotte met een aantal partners verdiepende interviews gehouden. In de bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de concrete  vervolgstappen n.a.v. de netwerkanalyse.

Meer informatie:

Marjolein Wassenberg | Beleidsadviseur Maatschappij
Cluster WMO en leefbaarheid| Gemeente Vaals
Tel.: 043 3068554 | E-mail: m.wassenberg@vaals.nl

Economische zelfstandigheid

Inwoners die economisch niet zelfstandig zijn, begeleiden we op weg naar economische zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat mensen zelf een inkomen verdienen. Daarvoor hebben ze werk nodig en een sociaal netwerk. De aanpak die wij hanteren, versterkt beide en biedt mensen een optimale kans op verdere ontwikkeling.

Mensen die zich bij de gemeente melden voor een uitkering voor levensonderhoud, krijgen primair te maken met werk; allereerst tijdens de zoektermijn, maar vooral ook in het verdere traject. In een reële werksituatie, zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers, wordt samen met de betreffende inwoner bekeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en welke stappen nodig zijn om (zo) regulier (mogelijk) werk te vinden.

Wanneer werk (nog) niet mogelijk is, participeren mensen naar vermogen. Pas wanneer de bestaanszekerheid gegarandeerd is, ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling en zijn mensen beter in staat te investeren in zichzelf en in hun omgeving.

Door de deelnemers aan de EVI-panels is aandacht gevraagd voor de bestrijding van armoede en het bieden van bestaanszekerheid. In dit kader zien de panels graag de mogelijkheden voor experimenten met een basisinkomen uitgewerkt.

Verdere speerpunten binnen dit kernthema zijn het beter voorbereiden van jongeren op de euregionale arbeidsmarkt en één werkgeversarrangement voor Zuid-Limburg.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg