Home  >  Samenwerken met bewindvoerders

Samenwerken met bewindvoerders

Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019

Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren.

Actuele informatie
De volgende bijeenkomst staat gepland voor  maandag 24 juni 2019, in Margraten. Bewindvoerders en gemeenten bereiden samen het programma voor.

Voorlopige thema’s: stand van zaken pilots / Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV) / nieuws en signalen vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland / inzet Dress for Succes / relatie met gemeentelijke schuldhulpverlening door KBL.

Samen Verder
Een lijst van deelnemers aan het convenant, de tekst en de bijbehorende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina. Het convenant vormt een basis voor verdere samenwerking en de waarborg van kwaliteit.

Zo regelt het convenant dat cliënten bijvoorbeeld al budgetbeheer kunnen krijgen tijdens de wachttijd voorafgaand aan een rechterlijke uitspraak zodat schulden niet verder oplopen. Ook wordt het mogelijk om het wetenschappelijk instrument MESIS in te zetten dat normaal alleen wordt gebruikt voor schuldsanering. MESIS levert een gedegen oordeel wat iemand nodig heeft aan hulp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg