Home  >  Kernthema's  >  Preventie en vroegsignalering

Project Droommoeders

Een unieke kans op een nieuwe toekomst!

 

 

Jonge, vaak werkloze, alleenstaande moeders tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief bieden. Dat is de ambitie van het innovatieve project Droommoeders. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft samen met de gemeente Maastricht diverse partners in het sociaal domein gemobiliseerd om te kijken naar kansen en mogelijkheden om meer aandacht te creëren voor de
dromen en talenten van jonge moeders.

 

De drijvende kracht van dit project is de intensieve en integrale aanpak die deze kwetsbare groep vrouwen stimuleert hun talenten te ontplooien en hun dromen om te zetten in daden.

 

Projectleider is Mardoeka Christensen van Trajekt. De verdere uitvoering van het project wordt opgepakt door een samenwerkingsverband van Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook intensief met andere ketenpartners geschakeld, zoals Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. In het artikel ‘Dromen zijn geen bedrog bij project Droommoeders’ licht Mardoeka Christensen alvast een tipje van de sluier op. Je vindt het artikel terug in de nieuwsbrief van Trajekt.

Preventie en vroegsignalering

Speerpunten binnen Preventie en vroegsignalering zijn:

We zetten in op de ervaring en uitwisseling van informatie tussen mensen die in eenzelfde levensfase zitten (bijvoorbeeld jonge ouders), ervaringsdeskundigen (zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of partners van dementerende ouderen) en experts.

Door vroegsignalering leveren bijvoorbeeld leerkrachten, buren, familie en vrienden een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van problemen. Zorgen en signalen worden vaak aangegeven bij huisartsen, leerkrachten, de pastoor of andere sleutelfiguren in een buurtnetwerk of vereniging. Het is belangrijk dat zij een persoonlijk aanspreekpunt hebben bij hun gemeente. Want dat geeft ruimte om signalen af te geven.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg