Home  >  Kernthema's  >  Preventie en vroegsignalering

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

Elk jaar wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het beste communicatieproject of -activiteit in het publieke domein in Nederland.

Schot in de roos

CJG043 dingt mee omdat ze als eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland ervoor koos in eigen beheer een website én unieke contentstrategie te ontwikkelen, waarbij regionaal preventief aanbod en expertise een centrale plek kreeg. Om zich daarmee ook te onderscheiden van andere websites over opvoeden en opgroeien. Een schot in de roos; niet alleen de bezoekersaantallen stegen exponentieel, de contentstrategie draagt ook bij aan de verbinding tussen online en ‘offline’ preventieve hulpverlening in de regio.

Inspirerend, innovatief en impact

Per provincie buigt een jury zich eerst over de inzendingen uit de eigen provincie. De jury beoordeelt op de drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Uit de Limburgse inzendingen kiest de jury drie genomineerden. De landelijke jury kiest vervolgens uit alle inzendingen drie eindgenomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Galjaardag op donderdag 26 april 2018 in Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie en andere communicatieprojecten die meedingen naar de prijs op: www.galjaarddag.nl.

Preventie en vroegsignalering

Speerpunten binnen Preventie en vroegsignalering zijn:

We zetten in op de ervaring en uitwisseling van informatie tussen mensen die in eenzelfde levensfase zitten (bijvoorbeeld jonge ouders), ervaringsdeskundigen (zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of partners van dementerende ouderen) en experts.

Door vroegsignalering leveren bijvoorbeeld leerkrachten, buren, familie en vrienden een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van problemen. Zorgen en signalen worden vaak aangegeven bij huisartsen, leerkrachten, de pastoor of andere sleutelfiguren in een buurtnetwerk of vereniging. Het is belangrijk dat zij een persoonlijk aanspreekpunt hebben bij hun gemeente. Want dat geeft ruimte om signalen af te geven.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg