Home  >  Eigen kracht versterken

Eigen kracht versterken

Project ‘Eigen Kracht Versterken’

In de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is preventie en vroegsignalering een belangrijke pijler. Goede preventie voorkomt problemen. Daarom is het belangrijk om de huidige preventieactiviteiten in onderlinge samenhang bekijken zodat we zien waar dit verbeterd kan worden. Het doel: de eigen kracht van burgers te versterken. Ook willen we – waar dit nog niet gebeurd is – onderzoeken voor welke doelgroepen preventieprogramma’s effectief helpen in het voorkomen van problemen en het versterken van de eigen regie of het voorkomen dat mensen terugvallen in oude problemen. Uiteraard maken we gebruik van de resultaten van eerdere onderzoeken. Om hier uitvoering aan te geven is het deelproject “versterken van eigen kracht door preventieprogramma’ in het leven geroepen.

Co-creatie

Bij de versterking van preventie en vroegsignalering spelen inwoners een belangrijke rol. De projectleiders werken dan ook samen met een aantal inwoners uit de zes gemeenten in een panelgroep, waarin zowel betrokken inwoners (zoals een pleegouder en een cliëntvertegenwoordiger) als mensen van de werkvloer meedoen. “In een aantal panelbijeenkomsten is de opdracht goed afgebakend. In de toekomstagenda was deze nog op hoofdlijnen beschreven. In de panelbijeenkomsten hebben de panelleden aangegeven wat ze het belangrijkst vonden qua preventie. Wij hebben dit verder verfijnd”, aldus Marjolein Nicolaes en Benigna Deiana.

De eerste tussenrapportage is er!

Het onderzoek naar de effectiviteit van preventieprogramma’s spitst zich toe op jeugdigen van 0-23 en hun ouders-verzorgers en wordt uitgevoerd door bureau onderzoek en statistiek van de gemeente Maastricht. Onderzoeker Enid Reichradt: “Het begon met een startbijeenkomst met een klankbordgroep van verschillende deelnemers uit de gemeenten en enkele panelleden. We hebben toen vooral een antwoord hebben gezocht op de vraag: eigen kracht, wat is dat nu eigenlijk voor ons? Die informatie was nodig om te kunnen beginnen met de inventarisatiefase van het onderzoek; het in kaart brengen van  lopende programma’s in de gemeenten en best practices in het land. Inmiddels ligt er een tussenrapportage van deze fase. Je vindt de tussenrapportage bij de downloads op deze pagina.

 

Versterken weerbaarheid
Vergroten sociale aansluiting
Vergroten zelfstandigheid
Vergroten veiligheid
Verbeteren opvoedvaardigheden

 

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg