Home  >  Meedoen

Meedoen

Het belangrijkste uit de Toekomstagenda

De prioriteiten uit de Toekomstagenda zijn teruggebracht in een overzichtelijke placemat, te vinden bij de downloads op deze pagina. Sommige zaken lopen (uiteraard) al, andere moeten nog in gang worden gezet. En uiteraard worden inwoners en organisaties waar nodig en mogelijk betrokken bij deze projecten.

EVI en de Toekomstagenda

De zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland maken gezamenlijk beleid voor het Sociaal Domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet). Beleidsplannen, verordeningen en uitvoeringsbesluiten zijn in een bijzonder samenspraaktraject ontwikkeld.

Dit gebeurde door te Ervaren, Verbeteren en Innoveren (EVI) in speciale EVI-panels. Deze panels bestonden uit uitvoerders, cliëntenraden, de gemeenteraden, de portefeuillehouders en directeuren.

Er werden een aantal thema’s geprioriteerd en uitgewerkt: preventie en vroegsignalering, armoedebeleid, (beschutte) arbeid, informele zorg (vrijwilligerswerk ) en Hulp in het huishouden. Zo kwam de Toekomstagenda Sociaal Domein tot stand (zie downloads).

De samenwerking op deze manier is ook geëvalueerd met een enquête.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg