Home  >  Nieuwsarchief
Opvoedvragen? Chat met CJG043

Opvoedvragen? Chat met CJG043

Alle ouders hebben zo nu en dan vragen over de opvoeding of het opgroeien van hun kind. Dan is het fijn om even te kunnen sparren met een professional. Voor een concreet antwoord, tips en advies of voor geruststelling. Of om gewoon even je hart te luchten en je verhaal te delen. Sinds november kan dat! Op de website van het CJG043 kun je namelijk chatten met een opvoedondersteuner. Om te beginnen zal de chat op drie tijden geopend zijn: maandag van 20.00 tot 22.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 12 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook kun je je vraag 24/7 per mail voorleggen. Dan krijg je binnen twee werkdagen antwoord. Kijk voor meer informatie op www.cjg043.nl/chat

Vaals helpt en ondersteunt

Vaals helpt en ondersteunt

Nieuw in Vaals: Spreekuur basisondersteuning Vanaf december 2017 zal een medewerker Participatiewet van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een spreekuur houden op dinsdagochtend in de Brede School te Vaals. In dit spreekuur wordt basisondersteuning in de brede zin van het woord geboden. MEE, KBL en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het invullen van formulieren en belastingzaken.   Start wehelpen.nl in Vaals De gemeente Vaals/Vrijwilligerscentrale Vaals is de samenwerking aangegaan met WeHelpen. WeHelpen is een coöperatie die zich richt op het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Voor meer informatie: www.wehelpen.nl/vaals.  WeHelpen in Vaals wordt aangestuurd vanuit de  Vrijwilligerscentrale.   Netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals Op dinsdag 21 november vond de netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals plaats. Het thema was armoede en met name preventie en vroegsignalering hiervan. Er werd ingegaan op de netwerkanalyse zoals die door Lotte Prevo is gemaakt, op basis van de vragenlijsten die enige tijd geleden aan de netwerkpartners zijn verstuurd. Daarnaast heeft Lotte met een aantal partners verdiepende interviews gehouden. In de bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de concrete  vervolgstappen n.a.v. de netwerkanalyse. Meer informatie: Marjolein Wassenberg | Beleidsadviseur Maatschappij Cluster WMO en leefbaarheid| Gemeente Vaals Tel.: 043 3068554 | E-mail: m.wassenberg@vaals.nl

Let op en stop kindermishandeling

Let op en stop kindermishandeling

De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling heeft een nieuwsbrief uitgebracht.   In november vond de week tegen kindermishandeling plaats. In de Nieuwsbrief aan ouders over kindermishandeling lees je hoe de Limburgse Beweging tegen Kindermishandeling – waar Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester van Maastricht, een van de ambassadeurs van is – zich inzet voor het welzijn van kinderen.

Website CJG043 ook voor professionals

Website CJG043 ook voor professionals

  In de recente doorontwikkeling van de website van CJG043 zijn professionals niet vergeten. Het professionaldeel van de site is namelijk vernieuwd: https://www.cjg043.nl/professionals/ Naast updates uit de regio, vind je er ook een overzicht van het preventief aanbod uit de regio en een kennisbank met interviews en gastbijdrages van professionals uit de regio. Die hun expertise delen over allerlei interessante onderwerpen als hoogbegaafdheid, dyslexie, huiselijk geweld, angst en meer!

Meer kunst en cultuur voor kinderen in Vaals

Meer kunst en cultuur voor kinderen in Vaals

De gemeente Vaals neemt deel aan het Jeugdcultuurfonds Limburg. Het Jeugdcultuurfonds maakt kunst en cultuur bereikbaar voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs en betaalt de contributie en benodigdheden als de ouders dit niet zelf kunnen. Op 23 november werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de Prestatieafspraak tussen de gemeente Vaals en het JCF ondertekend. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kinderen uit Vaals die cultuur op hun eigen manier beleven. Toeschouwers konden genieten van een repetitie van de Koninklijke Jeugdharmonie St. Cecilia 1836 Vaals o.l.v. Richard Didden. Zij gaven hen een kijkje achter de schermen en lieten zien hoe hard werken tijdens het repeteren uitgroeit tot de uitvoering van een muziekstuk. Dansgroepen van Balletschool Cimarelle o.l.v. Maaike Cima en breakdancegroep Breakfast Crew o.l.v. Marcel van der Steen namen de toeschouwers in hun eigen stijl mee in de wereld van dans en expressie.   De Provincie Limburg, de Rabobank Foundation van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg en drie Limburgse musea – Bonnefantenmuseum Maastricht, Continium discovery center Kerkrade en Limburgs Museum Venlo- dragen de kunsten in Limburg ook een warm hart toe. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen en vertegenwoordigers van de Rabobank Foundation en de Limburgse musea vertelden hoe zij kunst en cultuur juist voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs mogelijk willen maken.   Meer info: gemeente Vaals, Marjolein Wassenberg, 043 306 85 54 of m.wassenberg@vaals.nl

Lekker buiten – lekker actief in Vaals!

Lekker buiten – lekker actief in Vaals!

Inrichting geveltuin en/ of boomspiegeltuin zonder aanvraag Een gezellige groene buurt? Dat doen we samen! In het kader van burgerparticipatie kunnen inwoners van Vaals vanaf nu zonder aanvraag een geveltuin en/of boomspiegeltuin inrichten. Er zijn wel een aantal spelregels. Lees op de site welke dat zijn: http://www.vaals.nl/actueel/nieuws_3639/item/een-gezellige-groene-buurt-dat-doen-we-samen_19246.html   Nieuwe belijning schoolplein en buitenspeelgoed In kader van JOGG Heuvelland is er op 28 aug. nieuwe belijning gemaakt op het schoolplein van de Brede School te Vaals, ook kregen de twee basisscholen, obs De Kleine Wereld en De Robbedoes buitenspeelgoed. Zie hier een verslagje: https://www.facebook.com/gemvaals/posts/1332362123528429

Terugblik Conferentie Kindermishandeling Zuid-Limburg

Terugblik Conferentie Kindermishandeling Zuid-Limburg

Op 12 oktober vond in het Gouvernement de tweede Conferentie Kindermishandeling Zuid-Limburg plaats. Vorig jaar werd de eerste conferentie georganiseerd door het onderwijs in Zuid-Limburg. Dit jaar lag de organisatie in handen van gemeente Maastricht, gemeente Heerlen, gemeente Stein en gemeente Simpelveld. Van de interessante conferentie die door 150 professionals werd bezocht, waaronder ook collega’s van SZMH, is een terugblik gemaakt in de vorm van BTKM_NieuwsbriefConferentie_V4 en een filmpje .

Project Droommoeders

Project Droommoeders

Een unieke kans op een nieuwe toekomst!     Jonge, vaak werkloze, alleenstaande moeders tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief bieden. Dat is de ambitie van het innovatieve project Droommoeders. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft samen met de gemeente Maastricht diverse partners in het sociaal domein gemobiliseerd om te kijken naar kansen en mogelijkheden om meer aandacht te creëren voor de dromen en talenten van jonge moeders.   De drijvende kracht van dit project is de intensieve en integrale aanpak die deze kwetsbare groep vrouwen stimuleert hun talenten te ontplooien en hun dromen om te zetten in daden.   Projectleider is Mardoeka Christensen van Trajekt. De verdere uitvoering van het project wordt opgepakt door een samenwerkingsverband van Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook intensief met andere ketenpartners geschakeld, zoals Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. In het artikel 'Dromen zijn geen bedrog bij project Droommoeders' licht Mardoeka Christensen alvast een tipje van de sluier op. Je vindt het artikel terug in de nieuwsbrief van Trajekt.

Tender Wmo hulp bij het huishouden 2018

Tender Wmo hulp bij het huishouden 2018

De contracten met aanbieders van Wmo Hulp bij het Huishouden lopen af. Daarom moeten de gemeenten in Maastricht-Heuvelland per 1 januari 2018 nieuwe contracten afsluiten. Dat gebeurt met een tender (aanbesteding) waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente handelt voor alle zes de gemeenten in Maastricht en Heuvelland.   De dienstverlening Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de passendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening.   De tender loopt tot 29 augustus 2017. Alle verdere informatie en bijzonderheden over deze tender vind je terug op Tenderned, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

No Credit Game Over – van meer naar beter

No Credit Game Over – van meer naar beter

Tijdens een goedbezochte netwerkbijeenkomst op dinsdagmiddag 13 juni in de Stay Okay in Maastricht, kwamen vertegenwoordigers van organisaties en diensten samen die meedraaien met No Credit Game Over, het steeds bekender wordende stadsspel dat middelbare scholieren en jongeren in beweging brengt rond het thema ‘Schulden’. Onder leiding van projectleider Sandra Smeitink (Trajekt) gingen de aanwezigen in gesprek met docenten van scholen waarvan de leerlingen het spel gespeeld hebben.   Een terugblik aan het eind van het schooljaar Manon Derrez (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland), ging in op het doel van de bijeenkomst; samen terugkijken naar de resultaten van het afgelopen schooljaar en concrete verbeterpunten ophalen voor de doorontwikkeling van het spel.   Feedback = fijn! De deelnemende instellingen en de leerlingen die het spel gespeeld hebben, geven bruikbare feedback. Daar maakt de organisatie dankbaar gebruik van, want dat komt de kwaliteit van spel en organisatie er om heen ten goede. Hieronder enkele reacties.   Het verhaal van Bas Een interessant gesprek vond plaats op het moment dat Bas, stagiair bij Trajekt én ervaringsdeskundige, zijn verhaal vertelde over hoe hij terecht was gekomen in de schulden en wat dat voor hem betekende. Bas ging in op zaken zoals groepsdruk in het sociale leven en de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor jongeren tot 23 jaar. Juist omdat Bas de situatie van binnenuit kent, kan hij jongeren iets leren.   VHBO: “Als ze het spelen, blijft het zitten!” Hoe pakken docenten het spel op in de klas? Docent John Ummels benadrukte dat vanuit het VHBO de ‘Serious Urban Game’ een sleutelrol speelt in de ontwikkeling naar buiten toe. Het stadsspel is steeds vaker onderdeel van de leerlijn. Het spel is drempelverlagend, de leerlingen leren samenwerken, discussiëren en gaan aan de slag met hele basale vaardigheden, zoals het maken van een telefonische afspraak.   Speciaal Onderwijs: Maatwerk Het speciaal onderwijs gaf als belangrijkste feedback dat hun leerlingen vooral een andere manier van instructie nodig hebben, bijvoorbeeld een filmpje en foto’s van de locaties. Begrippen als studieschuld zijn voor hen minder bekend dan huur- of telefoonschuld. Daarnaast zou het spelen van de game voor deze leerlingen meer opleveren wanneer er door de docenten vooraf meer aandacht aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld door de personages alvast voor te bespreken, de thema’s onder de aandacht te brengen of al locaties te bezoeken met de hele klas. Een tool voor docenten om de instructie aan te passen aan een lager niveau zou welkom zijn.   MBO: Spel of werkelijkheid? Bij het MBO, opleiding toerisme, is het spel onderdeel van de introductieweek. Leerlingen zijn enthousiast over de realistische problemen van de personages in het spel. Een aandachtspunt is dat sommige leerlingen al echt met situaties uit het spel geconfronteerd worden. Dat vraagt in sommige gevallen verdere nazorg.

Happy in de hoeskamer

Happy in de hoeskamer

Hoeskamer Sint Geertruid zorgt voor vrolijke gezichten en saamhorigheid Spelletjes, koffie en een gezellig praatje. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor het succesvolle Hoeskamerproject dat inmiddels in diverse dorpen loopt. Zo ook Sint Geertruid. De mooie ruimte binnen het gebouw van basisschool Sint Gertrudis zit regelmatig goed vol. Een vaste groep vrijwilligers en bezoekers kijkt daar telkens naar uit. De Hoeskamer is een fijne ontmoetingsplek waar mensen plezier hebben en naar elkaar omzien. Verhuisd! In mei 2010 opende de Hoeskamer in Sint Geertruid voor het eerst de deuren. “Elke week ontvangen we enthousiaste bezoekers die de middag voor geen goud willen overslaan. Jong en oud is welkom. Al zijn de meesten alleenstaande ouderen, zelfs tot in de 90. Ze gaan er niet meer vaak op uit en hierdoor kunnen ze toch dorpsgenoten blijven ontmoeten. Wie geen vervoer heeft, halen we natuurlijk op”, vertelt Tiny Pittie. “Met steun van de gemeente zijn we dit jaar vanuit het parochiehuis verhuisd naar een verbouwd lokaal in de basisschool. Hier kunnen we meer mensen ontvangen, er is een keukentje, een aangepast toilet en een vloer zonder obstakels. Ook ontstaat dan een leuke, leerzame wisselwerking met de kinderen. Liefst een spelletje “De deelnemers betalen een klein bedrag per keer en daarvoor is er onbeperkt koffie, thee en een koekje. De middag wordt georganiseerd en voorbereid door enkele vrijwilligers, waarvan sommigen ook al in de 80 zijn. Eén of twee keer per jaar gaan we er met de gasten op uit, maar de meesten doen het liefst gewoon een spelletje. Intussen wordt er gelachen, gepraat en soms gezongen. Zo onderhouden ze hun contacten. De Hoeskamer zorgt voor veel saamhorigheid, ik zie alleen maar vrolijke gezichten.” [caption id="attachment_3027" align="alignnone" width="375"] Huiskamer van Sint GeertruidBron: Samen kunnen we het zelf Eijsden Margraten[/caption]


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg