Home  >  Nieuwsarchief
Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening

Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft een nieuwe service: Mijn Overzicht. Met Mijn Overzicht kunnen mensen met een uitkering snel en eenvoudig informatie over hun uitkering bekijken. Via een speciale knop op de homepage van www.socialezaken-mh.nl kan men uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en recente stortingen inzien. Inloggen gaat via DigiD.  De voordelen Mijn Overzicht is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week vanaf computer, tablet of smartphone; Mijn Overzicht is alleen via DigiD te gebruiken, dat is wel zo veilig en het waarborgt de privacy.  Meer informatie Mijn Overzicht is makkelijk, eenvoudig en betrouwbaar. Meer informatie over deze nieuwe service staat samen met een instructiefilmpje op www.socialezaken-mh.nl/mijnoverzicht. Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?   Ervaringen delen Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.   Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden! Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Steuntje in de rug Vaals

Steuntje in de rug Vaals

Alle informatie rondom zorg en ondersteuning in de gemeente Vaals is nu te vinden in een nieuwe tweetalige flyer voor mensen die ondersteuning in het sociaal domein zoeken.

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 7

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 7

De 7e nieuwsbrief Arm-in-Arm bevat informatie over acties vanuit het actieplan armoede, actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Lees de nieuwsbrief via de download op deze pagina. Meer informatie over de armoedeaanpak vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/armoede.  

Pocketgids voor Kids ‘Meerssen en ik’

Pocketgids voor Kids ‘Meerssen en ik’

De Pocketgids voor Kids van de gemeente Meerssen is een handig boekje met informatie over (armoede)regelingen en meer, voor jongeren in Meerssen. Thema’s in deze gids zijn onder andere school en studie, goed omgaan met geld, meedoen in Meerssen en hulp bij bijvoorbeeld pesten. Meedoen Als ouders een krap budget hebben, is het soms niet mogelijk om lid te worden van een sport- of muziekvereniging of de scouting. Of om mee te doen met het Kindervakantiewerk of een schoolreisje. Gemeente Meerssen wil kinderen hierbij helpen. In de Pocketgids voor Kids staat hoe de gemeente hierbij kan helpen. Zo kunnen kinderen meedoen aan alle leuke dingen op en na school in de gemeente Meerssen.   De Pocketgids is (of wordt) nog op alle scholen in Meerssen uitgedeeld. Wil je het boekje alvast bekijken? Klik hier.

Uniek jongerenproject: @ease

Uniek jongerenproject: @ease

De laagdrempelige hulpvorm van @ease is al succesvol in het buitenland en nu dus ook in Nederland, waarbij Maastricht de landelijke primeur heeft. Vandaag werd de locatie officieel geopend in aanwezigheid van meer dan 100 genodigden, onder wie bestuurders van gemeenten, zorginstellingen en Universiteit Maastricht. Werkwijze @ease Stichting @ease zet zich in om jongeren tussen de 12 en 25 jaar te ondersteunen wanneer ze vragen hebben over fysieke en psychische klachten, seksualiteit, verslaving, geldproblemen en andere zaken waar jongeren tegenaan kunnen lopen. @ease wordt bemand door een team van jonge enthousiaste én soms ervaringsdeskundige vrijwilligers die goed kunnen inspelen op de vragen die jongeren stellen en als het nodig is (snel) kunnen doorverwijzen naar reguliere zorg. Variant van Headspace Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt nu in meer dan 100 laagdrempelige centra jongeren gratis hulp en psychische ondersteuning. Net als Denemarken, Ierland en België, start ook Nederland nu met dit positieve concept. Maastricht is de eerste gemeente waar dit concept van start is gegaan. Andere gemeenten waaronder Amsterdam zullen volgen. Onderzoek naar Jeugd-GGZ in Zuid-Limburg Gelijktijdig met de opening van @ease zijn ook onderzoeksresultaten gepresenteerd onder 18 Zuid-Limburgse gemeenten naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg. Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, laat zien dat het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg hoger (1,4%) is dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zijn er veel verschillen tussen de Zuid-Limburgse gemeenten. De ene gemeente heeft relatief weinig jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, maar wel hoge kosten. De andere gemeente veel jeugdigen in de jeugdhulp, maar minder kosten. De oorzaken daarvan dienen verder te worden onderzocht. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat er speciale aandacht nodig is voor kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen in armoede, omdat dit kwetsbare doelgroepen blijken op basis van de geboden hulp. Zie voor meer informatie https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/persberichten/

Update: convenant Beschermings-bewind

Update: convenant Beschermings-bewind

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het Convenant Beschermingsbewind 2018 - 2019 met de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Actuele informatie De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina. Meer informatie over de samenwerking met bewindvoerders vindt u hier >> Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl is er nu ook in Maastricht en Eijsden-Margraten. Het is een vrijwillige en laagdrempelige vorm van gezinshulp. Welzijnsonderneming Trajekt brengt de gezinnen bij elkaar.     Soms raakt een gezin tijdelijk overbelast. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Ziekte van een ouder, werkeloosheid, slechte schoolprestaties van de kinderen. Noem maar op. In zo’n geval helpt het wanneer ouders uit de buurt zich ontfermen over het gezin en op een bepaald gebied extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld opvang na school of huiswerkbegeleiding. Ouders op adem laten komen Doel van de ondersteuning is dat ouders die ondersteuning krijgen van een ander gezin, op adem kunnen komen en problemen kunnen aanpakken. Doordat hun kinderen worden opgevangen door een gezin uit de buurt. Beide gezinnen maken hier afspraken over met elkaar. De hulp gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en met de intentie om een langdurige relatie aan te gaan. Steungezinnen gezocht in Eijsden-Margraten en Maastricht Het initiatief is al succesvol in onder meer Amsterdam, Utrecht, Oss en Roermond. In Maastricht en Eijsden-Margraten hebben zich al meerdere gezinnen gemeld die hulp wensen (vraaggezinen). Ook de eerste steungezinnen (gezinnen die hulp bieden) zijn gevonden, met name in het Heuvelland. Ook in Maastricht is er vraag naar steungezinnen om de juiste matches te kunnen maken. Heb je zelf interesse of wil je de oproep verspreiden onder werk- of vriendenkring? Meer informatie vind je op www.buurtgezinnen.nl/maastricht-en-eijsden-margraten.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg