Home  >  Nieuwsarchief
Tender Wmo hulp bij het huishouden 2018

Tender Wmo hulp bij het huishouden 2018

De contracten met aanbieders van Wmo Hulp bij het Huishouden lopen af. Daarom moeten de gemeenten in Maastricht-Heuvelland per 1 januari 2018 nieuwe contracten afsluiten. Dat gebeurt met een tender (aanbesteding) waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente handelt voor alle zes de gemeenten in Maastricht en Heuvelland.   De dienstverlening Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de passendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening.   De tender loopt tot 29 augustus 2017. Alle verdere informatie en bijzonderheden over deze tender vind je terug op Tenderned, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Dit wil je lezen: de nieuwsbrief Arm in Arm

Dit wil je lezen: de nieuwsbrief Arm in Arm

De nieuwsbrief van 'Arm in arm' bevat informatie over recente ontwikkelingen binnen het actieplan armoede. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het project Droommoeders en de Quiet Community Maastricht. Daarnaast het artikel 'Kansen voor alle kinderen';  over hoe de gemeente Maastricht zich blijvend inzet om meer kansen te creëren voor kinderen die in armoede opgroeien. Lees de nieuwsbrief Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via Lenny.Paes@maastricht.nl. Alle exemplaren en beleidsinformatie over de aanpak van armoede zijn te vinden op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.

SAMEN VERDER voor betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders

SAMEN VERDER voor betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders

Gemeenten in Maastricht-Heuvelland willen in gesprek komen met lokale bewindvoerders over verbetering van de onderlinge samenwerking. Hiervoor is er een bijeenkomst op woensdag 27 september 2017 in Margraten. Praat mee! Bewindvoerders die graag willen meedenken en -praten en daarnaast hun netwerk willen versterken zijn van harte uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst gaan we specifiek in op de aanbevelingen vanuit het project ‘Samen Verder’ van de branchevereniging BPBI en het nieuwe landelijke convenant dat hier het resultaat van is. Locatie Huis van de Burger, Amerikaplein 1, Margraten Datum & tijd 27 september 2017 van 17:30 – 19:30 uur Aanmelden Lenny.paes@maastricht.nl

Kenneth zorgt voor verbinding in Gulpen-Wittem!

Kenneth zorgt voor verbinding in Gulpen-Wittem!

Kenneth Leunissen wil zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan activiteiten in de samenleving van Gulpen-Wittem. Sinds oktober is hij bij de gemeente Gulpen-Wittem aan de slag als Verbindingsmakelaar Samen Doen. Zoals die naam al doet vermoeden, legt hij verbindingen. Tussen mensen van alle leeftijden, grote verenigingen en kleine clubjes, bekende en nog onbekende voorzieningen. “Ik probeer onze inwoners in contact te brengen met elkaar en met de vele activiteiten en verenigingen die er binnen Gulpen-Wittem zijn”, legt hij uit. “Zo willen we voorkomen dat iemand zich alleen voelt of moeite heeft om voor zichzelf te zorgen.” Drempel verlagen Ouderen die alleen wonen en hooguit voor de boodschappen de deur uit komen, kunnen bijvoorbeeld aanschuiven bij de Hoeskamers of seniorenprojecten. Kenneth: “Ik realiseer me echter dat de eerste stap ernaartoe niet gemakkelijk is. Daarom wil ik die drempel verlagen. Graag wil ik iedereen daarbij begeleiden. Ik ben er ook voor u! Ik kan bijvoorbeeld zorgen voor het eerste contact of voor een vrijwilliger die met u meegaat. Voor alles is een oplossing.” Fitte inwoners Kenneth zet zich ook in voor fittere inwoners. “Ik ben betrokken bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en ik organiseer de sportweek voor de jeugd. Bewegen is ook voor 55+’ers heel zinvol, daarom geven we Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) een extra impuls. Dit vindt plaats op diverse plekken binnen de gemeente. U leest hier meer over op de pagina hiernaast. Later dit jaar gaan we nog een beweegmarkt organiseren waar u een fitheidstest kunt doen. Als u vervolgens (meer) gaat sporten en de test later nog eens doet, ziet u wat regelmatig bewegen met u doet.” Allemaal meedoen Inmiddels hebben al heel wat inwoners, verenigingen en burgerinitiatieven met Kenneth kennisgemaakt. “Ik schuif graag bij de mensen aan om te horen wat hun interesses zijn, wat ze goed kunnen of wat ze vroeger deden. Als u mij dat vertelt, probeer ik daar iets mee te doen. Ook verenigingen kunnen met vragen bij me aankloppen. Het leven in Gulpen-Wittem wordt nog mooier als we allemaal meedoen. Er is vast een activiteit die u leuk vindt en waar u gelukkig van wordt. Doe ook mee, ik ondersteun graag waar het kan.”

No Credit Game Over – van meer naar beter

No Credit Game Over – van meer naar beter

Tijdens een goedbezochte netwerkbijeenkomst op dinsdagmiddag 13 juni in de Stay Okay in Maastricht, kwamen vertegenwoordigers van organisaties en diensten samen die meedraaien met No Credit Game Over, het steeds bekender wordende stadsspel dat middelbare scholieren en jongeren in beweging brengt rond het thema ‘Schulden’. Onder leiding van projectleider Sandra Smeitink (Trajekt) gingen de aanwezigen in gesprek met docenten van scholen waarvan de leerlingen het spel gespeeld hebben.   Een terugblik aan het eind van het schooljaar Manon Derrez (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland), ging in op het doel van de bijeenkomst; samen terugkijken naar de resultaten van het afgelopen schooljaar en concrete verbeterpunten ophalen voor de doorontwikkeling van het spel.   Feedback = fijn! De deelnemende instellingen en de leerlingen die het spel gespeeld hebben, geven bruikbare feedback. Daar maakt de organisatie dankbaar gebruik van, want dat komt de kwaliteit van spel en organisatie er om heen ten goede. Hieronder enkele reacties.   Het verhaal van Bas Een interessant gesprek vond plaats op het moment dat Bas, stagiair bij Trajekt én ervaringsdeskundige, zijn verhaal vertelde over hoe hij terecht was gekomen in de schulden en wat dat voor hem betekende. Bas ging in op zaken zoals groepsdruk in het sociale leven en de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor jongeren tot 23 jaar. Juist omdat Bas de situatie van binnenuit kent, kan hij jongeren iets leren.   VHBO: “Als ze het spelen, blijft het zitten!” Hoe pakken docenten het spel op in de klas? Docent John Ummels benadrukte dat vanuit het VHBO de ‘Serious Urban Game’ een sleutelrol speelt in de ontwikkeling naar buiten toe. Het stadsspel is steeds vaker onderdeel van de leerlijn. Het spel is drempelverlagend, de leerlingen leren samenwerken, discussiëren en gaan aan de slag met hele basale vaardigheden, zoals het maken van een telefonische afspraak.   Speciaal Onderwijs: Maatwerk Het speciaal onderwijs gaf als belangrijkste feedback dat hun leerlingen vooral een andere manier van instructie nodig hebben, bijvoorbeeld een filmpje en foto’s van de locaties. Begrippen als studieschuld zijn voor hen minder bekend dan huur- of telefoonschuld. Daarnaast zou het spelen van de game voor deze leerlingen meer opleveren wanneer er door de docenten vooraf meer aandacht aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld door de personages alvast voor te bespreken, de thema’s onder de aandacht te brengen of al locaties te bezoeken met de hele klas. Een tool voor docenten om de instructie aan te passen aan een lager niveau zou welkom zijn.   MBO: Spel of werkelijkheid? Bij het MBO, opleiding toerisme, is het spel onderdeel van de introductieweek. Leerlingen zijn enthousiast over de realistische problemen van de personages in het spel. Een aandachtspunt is dat sommige leerlingen al echt met situaties uit het spel geconfronteerd worden. Dat vraagt in sommige gevallen verdere nazorg.

Nieuw Servicepunt voor basisondersteuning in Vaals

Nieuw Servicepunt voor basisondersteuning in Vaals

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Vaals een nieuw servicepunt ingericht in de brede school te Vaals. Bij dit servicepunt kan iedereen terecht met vragen over administratie, formulieren etc. Ook kan er lichte persoonlijke ondersteuning worden geboden.   Service en innovatie Het servicepunt wordt door diverse ketenpartners bemenst (zoals MEE en de Kredietbank Limburg). In de toekomst zullen meer partijen aanhaken, bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk. Naast uitbreiding van het servicepunt wordt er ook gestreefd naar innovatie. Die innovatie is vooral gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners die moeite hebben met het invullen en begrijpen van formulieren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering.

Happy in de hoeskamer

Happy in de hoeskamer

Hoeskamer Sint Geertruid zorgt voor vrolijke gezichten en saamhorigheid Spelletjes, koffie en een gezellig praatje. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor het succesvolle Hoeskamerproject dat inmiddels in diverse dorpen loopt. Zo ook Sint Geertruid. De mooie ruimte binnen het gebouw van basisschool Sint Gertrudis zit regelmatig goed vol. Een vaste groep vrijwilligers en bezoekers kijkt daar telkens naar uit. De Hoeskamer is een fijne ontmoetingsplek waar mensen plezier hebben en naar elkaar omzien. Verhuisd! In mei 2010 opende de Hoeskamer in Sint Geertruid voor het eerst de deuren. “Elke week ontvangen we enthousiaste bezoekers die de middag voor geen goud willen overslaan. Jong en oud is welkom. Al zijn de meesten alleenstaande ouderen, zelfs tot in de 90. Ze gaan er niet meer vaak op uit en hierdoor kunnen ze toch dorpsgenoten blijven ontmoeten. Wie geen vervoer heeft, halen we natuurlijk op”, vertelt Tiny Pittie. “Met steun van de gemeente zijn we dit jaar vanuit het parochiehuis verhuisd naar een verbouwd lokaal in de basisschool. Hier kunnen we meer mensen ontvangen, er is een keukentje, een aangepast toilet en een vloer zonder obstakels. Ook ontstaat dan een leuke, leerzame wisselwerking met de kinderen. Liefst een spelletje “De deelnemers betalen een klein bedrag per keer en daarvoor is er onbeperkt koffie, thee en een koekje. De middag wordt georganiseerd en voorbereid door enkele vrijwilligers, waarvan sommigen ook al in de 80 zijn. Eén of twee keer per jaar gaan we er met de gasten op uit, maar de meesten doen het liefst gewoon een spelletje. Intussen wordt er gelachen, gepraat en soms gezongen. Zo onderhouden ze hun contacten. De Hoeskamer zorgt voor veel saamhorigheid, ik zie alleen maar vrolijke gezichten.” [caption id="attachment_3027" align="alignnone" width="375"] Huiskamer van Sint GeertruidBron: Samen kunnen we het zelf Eijsden Margraten[/caption]

Informatiemarkt vrijwilligerswerk

Informatiemarkt vrijwilligerswerk

Op maandag 15 mei is er van 13.00 – 16.00 uur een informatiemarkt over vrijwilligerswerk op de beursvloer van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) aan de Randwycksingel 22, 6229 EE te Maastricht. Vrijwilliger worden? Goed bekeken! Op deze markt geven diverse organisaties op gebied van vrijwilligerswerk uit Maastricht en Heuvelland informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligerswerkzaamheden. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de organisaties en met ervaren vrijwilligers. Ook is er een gratis workshop ‘Spirit in je vrijwilligerswerk’. De informatiemarkt wordt georganiseerd door SZMH samen met ZorgSaam Maastricht; een samenwerkingsverband van dertien vrijwilligersorganisaties op het gebied van thuiszorg, mantelzorg en welzijn. Meer informatie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland Armand Decker 06 27 850 805 / armand.decker@maastricht.nl Emiel Panis 06 27 850 958 / emiel.panis@maastricht.nl Zorgsaam Maastricht Jane Piets-Hardenberg 088 350 58 25 / j.hardenberg@radar.org

Arm in Arm – nieuwsbrief voorjaar 2017

Arm in Arm – nieuwsbrief voorjaar 2017

  Lees hier de laatste nieuwsbrief van 'Arm in arm', met informatie over recente ontwikkelingen binnen het actieplan armoede. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het project Moedige Mensen en het Financieel redzaamheid netwerk Maastricht. Daarnaast een boeiend interview naar aanleiding van de voorstelling 'Sjöld, dao laot iech miech veur haange!' met Tamara Jongerden, theatermaker en regisseur bij Buurttheater Mariaberg. Ook wordt u bijgepraat rondom de versoepeling van twee declaratieregelingen binnen het armoedebeleid van de gemeente Maastricht en nuttige informatie over ondersteuning bij belasting- en toeslagzaken.   Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen.   Eerdere exemplaren van de nieuwsbrief en verdere informatie over de armoede aanpak is te vinden op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.    

Project ‘Eigen Kracht Versterken’

Project ‘Eigen Kracht Versterken’

In de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is preventie en vroegsignalering een belangrijke pijler. Preventie kan immers problemen voorkomen. Daarom is het belangrijk om bestaande preventieactiviteiten in onderlinge samenhang te bekijken. Dat helpt ons om te zien waar preventie verbeterd kan worden met als doel de eigen kracht van burgers te versterken. En waar dit nog niet gebeurd is onderzoeken we voor welke doelgroepen preventieprogramma’s effectief helpen in het voorkomen van problemen en het versterken van de eigen regie of het voorkomen van een terugval in oude problemen. Daarbij maken we gebruik van de resultaten van eerdere onderzoeken. Om hier uitvoering aan te geven is het deelproject “versterken van eigen kracht door preventieprogramma’ in het leven geroepen. Lees de verdere toelichting over het project van beleidsmedewerkers Marjolein Nicolaes en Benigna Deiana.

Werkconferentie ‘Veranderingen in de dagbesteding en respijtzorg’

Werkconferentie ‘Veranderingen in de dagbesteding en respijtzorg’

In hoeverre kunnen we vorm, doel en doelgroepen combineren in de dagbesteding? Dat is één van de vragen die leven in de veranderende context rond dagbesteding in Nederland. En ook in de respijtzorg verandert veel. Dankzij de inzet van mantelzorgers kunnen veel mensen mee (blijven) doen aan de samenleving. Het is belangrijk om deze onmisbare krachten regelmatig te ontlasten. Maar op welke manier doen we dat en hoe gaan we dat doen in de toekomst? Met elkaar in gesprek! De conferentie begint met een plenair gedeelte met onder andere Charlotte Hanzon (adviseur participatie bij Movisie) en Marianne Potting (lector informele zorg en programmaleider Wmo, Zuyd Hogeschool) als sprekers. Na het plenaire deel gaat de groep uiteen en gaan de deelnemers in kleinere groepen verder in gesprek over het onderwerp.Op donderdag 9 maart 2017 organiseren de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland de werkconferentie 'Veranderingen in de dagbesteding en respijtzorg'. Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntvertegenwoordigers, raadsleden, bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerders van gemeenten gaan tijdens deze conferentie met elkaar in gesprek over de kansen en knelpunten in de veranderende context van dagbesteding en respijtzorg.

Crisisdienst Jeugd

Crisisdienst Jeugd

De aanbieders die in Zuid-Limburg crisiszorg leveren (o.a. Mondriaan, Koraal Groep, Zuyderland en XONAR) hebben het initiatief genomen om te komen tot integrale crisiszorg voor jeugd in de regio Zuid-Limburg. De organisaties vinden het belangrijk dat de zorg voor jeugdigen en gezinnen in crisissituaties zonder organisatorische belemmeringen integraal wordt uitgevoerd.De gemeenten in Zuid-Limburg wilden in 2016 komen tot efficiënte en effectieve crisiszorg voor jeugdigen in de regio. Ook zij vinden het van belang dat instellingen en voorzieningen samen een sluitend netwerk vormen, gericht op het zo snel mogelijk stabiliseren en terugdringen van crises en inzetten van vervolghulp.

Gemeenten in Zuid-Limburg en de aanbieders van crisiszorg hebben daarom de handen ineen geslagen om te komen tot deze integrale crisiszorg. Een van de acties hiervoor is het opzetten van 1 regionaal meldpunt voor crisis Jeugd. Gekozen is om de Spoed Eisende Hulp(SEH) van BJz de spil te laten zijn van dit meldpunt. In de uitvoering van crisisinterventies en crisiszorg voor jeugd in Zuid-Limburg heeft de SEH van Bureau Jeugdzorg Limburg een centrale rol en functie. De organisatie voert met het team SEH 24 uur per dag en 7 dagen per week spoedeisende hulp uit. Buiten kantoortijden is SEH niet alleen de toegang van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, maar ook  tot Veilig Thuis. De hulpverleners van SEH beschikken over de specialistische expertise en competenties die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van crisissituaties, het inschatten van de in die situaties noodzakelijk in te roepen specialisten (jeugd- en opvoedhulp, GGZ en/of LVB), het uitvoeren van triage en het snel doorgeleiden naar de juiste vervolghulp. Bovendien beschikt SEH over korte lijnen met voor de crisiszorg belangrijke instanties en wordt hiermee, indien nodig, snel en effectief contact gelegd.

Om onderscheidend te zijn met ziekenhuis en andere meldpunten zal deze opzet Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg gaan heten.

In de periode van 1 maart 2017 tot 1 oktober zal er een pilot lopen om dit deze crisisdienst Jeugd te positioneren en werken aan de samenwerking met de lokale Toegangen en andere verwijzers, zoals (huis)artsen.

Alleen de gemeente Brunssum zal niet participeren in deze pilot en zal dus zelf op werkdagen hun crisisafhandeling vormgeven. Crisisdienst Jeugd en de gemeente Brunssum hebben afspraken gemaakt hierover en schakelen dus zelf onderling in geval van een crisis.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over? Mail dan: Gert.vanden.Munckhof@bjzlimburg.nl

JOGG in Meerssen en Valkenburg

JOGG in Meerssen en Valkenburg

De gemeente Meerssen is sinds 2016 een officiële JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Meerssen wil overgewicht onder jongeren terugdringen en jongeren in de openbare ruimte tot meer bewegen en gezonde keuzes brengen. Wethouder Berry van Rijswijk: "In Meerssen hebben we bewust gekozen voor de 12+ groep, naast de jongere kinderen. Dit zie je bij de overige JOGG gemeenten bijna niet. Zij kiezen vooral voor de 12- groep." Om de JOGG-aanpak te laten slagen is de hulp nodig van verschillende partijen in de gemeente. Alleen met de samenwerking van partijen uit onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, bedrijfsleven, sport, woningbouw en welzijn ontstaat een krachtige JOGG-beweging. Lees meer over de JOGG-aanpak van de gemeente Meerssen JOGG in Valkenburg aan de Geul In Valkenburg aan de Geul wordt op scholen een vragenlijst gebruikt om de resultaten van de JOGG aanpak te meten. Ouders van de leerlingen hebben een mail van de school gekregen met een link naar een digitale vragenlijst. Zo krijgen scholen en de gemeente meer inzicht in de leefstijl van kinderen, want fitte kinderen die lekker in hun vel zitten, vinden het meestal leuk op school! De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.). De gemeente Valkenburg aan de Geul streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Lees meer over de JOGG-aanpak van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Schakel tussen jeugd, huisarts en gemeente

Schakel tussen jeugd, huisarts en gemeente

Kinderen en jongeren met een hulpvraag moeten zo goed mogelijk worden geholpen en zo nodig worden doorverwezen. Dat vinden gemeente Eijsden-Margraten én de huisartsen. Toen de jeugdhulp per 2015 bij de gemeente kwam te liggen, hebben ze dan ook de intentie uitgesproken om nauwer samen te werken. Daarom is onlangs een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)-Jeugd aangesteld. Die vangt alle vragen over opvoeding en gedrag op en treedt op als verbindende schakel tussen de gemeente en huisartsen.    “Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten zijn vanuit de Jeugdwet bevoegd om kinderen door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Dit kan zonder tussenkomst van de gemeente die uiteindelijk wel de kosten hiervoor betaalt. Dat vraagt om nauwe afstemming en goede samenwerking. Vanuit ZIO (Zorg in Ontwikkeling) hebben we daarom samen met de huisartsen en de gemeente een pilot ontwikkeld voor de inzet van een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)-Jeugd die zich vanuit de huisartsenpraktijk speciaal richt op kinderen, jongeren en het gezin”, vertelt Sanny Stauder, Projectleider bij ZIO.   Snel en persoonlijk “Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is per 1 oktober Eline Schepers aangesteld voor deze functie. Zij gaat een brug slaan tussen de gezinnen, het Sociaal Team van de gemeente, zorgverleners en álle huisartsen”, legt Sanny uit. “Ze is een belangrijke schakel tussen alle instanties en hun diverse werkwijzen. Zij laat zorgaanbieders en huisartsen een kijkje in elkaars keuken nemen, wat leidt tot meer begrip en betere samenwerking. Daarnaast heeft zij aandacht voor het gezin: ze geeft voorlichting aan kinderen, jeugdigen en hun ouders, en ze kan een probleem verhelderen. Vervolgens biedt ze zelf psychische hulp of verwijst samen met de huisarts gericht door. Door deze snelle en persoonlijke aanpak bereik je dat in veel gevallen geen verdere specialistische ondersteuning meer nodig is.”   Altijd in overleg “De POH-Jeugd is binnen Eijsden-Margraten 14 uur per week aan de slag. Wie een hulpvraag heeft, meldt zich bij de huisarts of het Sociaal Team van de gemeente. Zij kunnen de POH-Jeugd inzetten.” Sanny benadrukt dat geen enkele zorgverlener, dus ook de POH-Jeugd, nooit zonder toestemming persoonlijke en medische gegevens uitwisselt. “Zij praat altijd mét en nooit óver u of uw kind.”   Regio-breed “De inzet van de POH-Jeugd duurt vooralsnog twee jaar. Daarna bekijken we of deze pilot succesvol was en of we hiermee doorgaan. In de tussentijd zullen we natuurlijk meebewegen met hulpvragen die binnenkomen. In de naburige gemeenten werkt overigens ook een POH-Jeugd. Niet iedereen heeft tenslotte z’n huisarts in het eigen dorp en daardoor misschien niet in Eijsden-Margraten. In Valkenburg loopt dit al een aantal maanden en in Maastricht start het binnenkort. Als de aanpak in de hele regio wordt gedragen, hebben veel meer jeugdigen en hun ouders daar voordeel van.” Eline Schepers is sinds 1 oktober vanuit ZIO aan de slag als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg -Jeugd: “Op dit moment werk ik als POH-Jeugd bij de huisartsenpraktijken in de gemeenten Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul. Eerder heb ik Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd en ik was schoolpsycholoog op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. In mijn werk als POH-Jeugd zie ik kinderen en/of ouders tijdens mijn wekelijkse spreekuur. Daarnaast overleg ik structureel met het Sociaal Team van de gemeente. In Eijsden-Margraten ben ik nu volop bezig met de kennismaking met alle huisartsen, het Sociaal Team, scholen, et cetera. Het is de bedoeling dat we elkaar goed leren kennen, zodat we zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Dit is dan ook iets waar ik mij sterk voor wil maken: een optimale samenwerking tussen alle partijen. Ik merk dat dat soms veel beter kan en ik denk dat ik als POH-Jeugd hierin een goede schakel kan zijn. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat de juiste hulp op de juiste plek terechtkomt. Ook hier wil ik mij, samen met de gemeente, voor inzetten.” ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is een organisatie die huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten in de regio in Maastricht -Heuvelland bij hun praktijkvoering ondersteunt. Zie ook www.zio.nl.   Tekst: Facet& Fotografie: Johannes Timmermans

Weer kunnen werken

Weer kunnen werken

Elke dag opstaan om naar je werk te gaan, een baan hebben die bij je past en je eigen geld verdienen. Er zijn genoeg mensen die het niet kunnen, om wat voor reden dan ook. Toch verlangt de huidige maatschappij van iedereen inzet en zelfredzaamheid. De mensen die daar ondersteuning bij nodig hebben, krijgen daarom begeleiding naar betaald werk. Daarvoor zijn binnen gemeente Eijsden-Margraten diverse projecten gestart. Voorbeelden hiervan zijn het Buurtteam en de Kringloopwinkel. Deze werkwijze heeft al z’n eerste vruchten afgeworpen: mensen stromen door naar werk dat ze aankunnen en ze krijgen weer een zinvolle daginvulling.   Meedoen in de maatschappij betekent voor mensen die een uitkering ontvangen dat zij actief participeren in de samenleving of liever nog: in de eigen buurt. Dat gebeurt in het kader van de Participatiewet. “Sommige mensen zijn al jaren werkloos en leven van een bijstandsuitkering”, vertelt Marlies Jacobs, adviseur sociaal domein bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. “Wie deelneemt aan projecten, zoals het Buurtteam en de Kringloopwinkel, kan zich op eigen kracht en met behoud van de uitkering richten op re-integratie en (arbeids)ontwikkeling.” Aanvullende taken “Binnen het Buurtteam werk je in een team dat door werkbegeleider Jan Lemmen van Annex/MTB wordt aangestuurd. De opdrachten komen van de gemeentelijke Buitendienst. Het zijn lichte werkzaamheden in de groenvoorziening, als aanvulling op de bestaande taken. Denk aan het onderhoud van wandelpaden, het schoonmaken van speeltuintjes en ondersteunen bij evenementen”, licht Marlies toe. “In de Kringloopwinkel werken deze mensen ook in een groep. Onder begeleiding van de filiaalmanager van Rd4 leren ze verkoopvaardigheden, inclusief het bedienen van de kassa.” Kritisch op wat kan Silvia Quaedackers, consulent bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, is nauw betrokken in de dagelijkse praktijk. “Tijdens gesprekken vooraf kijken we kritisch naar wat iemand nog kan, welk werk haalbaar is en wat bij hem of haar past. We plaatsen niemand zomaar op een project, het gebeurt altijd in alle redelijkheid. De bedoeling is dat ze na een half jaar doorstromen naar betaald werk of vrijwilligerswerk. In ieder geval naar het hoogst haalbare, wat voor iedereen anders is. Het is mooi om te zien hoe de meesten in die zes maanden groeien. Mensen krijgen zelfvertrouwen, durven meer, verbeteren hun Nederlandse taal en raken beter bekend met omgangsvormen. Bovendien krijgt iedereen weer een doel om op te staan en een dagritme.” Persoonlijke begeleiding “In de afgelopen twee jaar zijn binnen het Buurtteam Eijsden-Margraten achttien mensen doorgestroomd naar regulier werk. Dat is mede te danken aan de goede, persoonlijke begeleiding vanuit Annex/MTB. En ook ik kom regelmatig op alle werkplekken langs”, vertelt Silvia. “Daardoor krijg ik een goed beeld van hoe iedereen meedraait, of ze het werk aankunnen en of ze in staat zijn om naar oplossingen te zoeken voor bijvoorbeeld kinderopvang of vervoer. Al die bevindingen neem ik mee in de maandelijkse bespreking. En het helpt bij het zoeken en solliciteren naar een reguliere baan.” Erbij horen Silvia vindt haar taak heel dankbaar. “Vooral de menselijke maat is heel fijn. Natuurlijk realiseren we ons dat niet iedereen regulier werk aankan. Als je maar tevreden bent met wat je wél kan en dat het werk je perspectief biedt.” Marlies gelooft sterk in de aanpak van deze projecten: “De deelnemers krijgen weer structuur in hun leven, sociale contacten en erkenning van wie ze zijn en wat ze kunnen. Ze dragen tenslotte iets bij aan hun eigen omgeving en ze horen weer ergens bij.”   Tekst: Facet& Fotografie: Johannes Timmermans

Maastricht versoepelt regelingen

Maastricht versoepelt regelingen

Inwoners van de gemeente Maastricht die gebruik maken van een tegemoetkoming in sociale en culturele activiteiten of een tegemoetkoming in de kosten van kinderen hoeven voortaan geen betalingsbewijzen meer te overleggen bij hun declaraties.   Sociaal en saamhorig Het besluit komt voort uit het eerder vastgestelde actieplan armoede waarin onder meer is opgenomen het systeem in Maastricht eenvoudiger te maken. Door het besluit wordt de drempel om gebruik te maken van de declaratieregelingen verlaagd. De regelingen zijn in het leven geroepen ter ondersteuning van mensen met een inkomen tot 110 procent van het geldende bijstandsniveau.   Lees het hele artikel via deze link.  

Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem maakt het verschil

Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem maakt het verschil

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving! Dat is niet altijd even gemakkelijk....   ....maar het lukt dankzij de hulp van vrijwilligers. Dat is waardevol voor degene waar iemand zich voor inzet, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Wie vrijwilligerswerk zoekt, kan terecht bij Roswitha Barth en Gerda Sluijsmans van de Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem. Zij streven zoveel mogelijk naar een optimale match tussen vraag en aanbod. De Vrijwilligerscentrale is sinds 2011 actief in Gulpen-Wittem. Roswitha en Gerda bemensen deze frontoffice. Samen met Vincent Gussenhoven vormen zij de Regionale Vrijwilligerscentrale Heuvelland. Zij helpen mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Advies en informatie “Wij beantwoorden vragen en geven alle mogelijke informatie over vrijwillige inzet”, vertelt Roswitha. “Denk aan een vrijwilligersverzekering, scholingsmogelijkheden, mantelzorg en het combineren van vrijwilligerswerk met een uitkering. We adviseren en bespreken hoe mensen hun talenten kunnen inzetten. Want soms is vrijwilligerswerk voor iemand het hoogst haalbare, al kan vrijwilligerswerk ook leiden tot regulier werk. Verder organiseren we cursussen voor vrijwilligers en bemiddelen maatschappelijke stages voor middelbare scholieren.” Meer weten over het werk van Gerda en Roswitha? Lees hier het hele artikel.

Jongerencentrum Gulpen

Jongerencentrum Gulpen

Sander zorgt dat er iets te doen is voor jongeren in Gulpen! Samen gamen... ....een potje poolen of alleen een colaatje drinken. In Jongerencentrum Galaxy in Gulpen zijn elke dinsdag- en woensdagavond de deuren geopend voor jongeren die iets leuks willen beleven. Trajekt nam hiervoor het initiatief en zette het centrum op, samen met een groep jongeren die inmiddels stichting Galaxy vormen. Sander Schins (23) zet zich als voorzitter actief in voor dit centrum en voor de jongeren uit de buurt. "Steeds meer jeugd weet de weg naar de Galaxy te vinden. Op een gemiddelde avond lopen er tussen 19.00 en pakweg 22.30 uur zo’n tien tot vijftien jongeren binnen - vooral jongens tussen de 16 en 23. Iedereen kan vrijblijvend en voor niets binnenlopen. Aanmelden is alleen nodig als er iets speciaals georganiseerd wordt, zoals laatst een FIFA voetbalgametoernooi." Verder lezen? Klik hier voor het hele interview met Sander.

Arm in arm – nieuwsbrief december 2016

Arm in arm – nieuwsbrief december 2016

De derde nieuwsbrief 'Arm in arm', met informatie over recente ontwikkelingen binnen het actieplan armoede, is uit. In deze nieuwsbrief leest u meer over het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening dat door de raad van de gemeente Maastricht is vastgesteld. Verder wordt u bijgepraat rondom het experimenteren met de bijstand en is er aandacht voor het interactieve stadsspel No Credit, Game Over!   Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen.   Eerdere exemplaren van de nieuwsbrief en verdere informatie over de armoede aanpak is te vinden op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.  

Cultureel erfgoed Gulpen-Wittem brengt mensen samen

Cultureel erfgoed Gulpen-Wittem brengt mensen samen

Bijna bovenaan Schweiberg prijkt langs de weg een gemetselde muur met een kraantje. Ervoor ligt authentieke bestrating en ernaast staat een prachtige houten bank. Sociale ontmoetingsplek De huidige inwoners van Schweiberg hebben dit monument met elkaar in ere hersteld. Een van hen is Sjef Rompen: “Het mooie van dit project is dat het voor een leuke binding binnen de buurt heeft gezorgd. De 'Behälter' is een sociale ontmoetingsplek geworden, net als vroeger toen de mensen hier water kwamen halen. We hebben dit echt met elkaar gedaan, met de oorspronkelijke én nieuwe inwoners.   Met de campagne ‘Vakwerk: Lijnen tussen heden en verleden’zet de gemeente Gulpen-Wittem haar cultureel erfgoed in de spotlights. Deze campagne maakt ook zichtbaar waar mooie verbindingen liggen tussen mensen, verhalen en plekken!

Asielzoekers doen mee in Gulpen-Wittem

Asielzoekers doen mee in Gulpen-Wittem

Toekomstperspectief en zelfredzaamheid voor bewoners azc. Vrijwillige hulp Een tiental asielzoekers van het azc  Gulpen-Wittem meldde zich als vrijwilliger aan om te helpen met werkzaamheden aan een oude holle weg in Beertsenhoven; een unieke samenwerking tussen IKL, het asielzoekerscentrum en de gemeente Gulpen-Wittem.

Gemeenteraad Meerssen bezoekt Sociaal Team

Gemeenteraad Meerssen bezoekt Sociaal Team

Op initiatief van wethouder Berry van Rijswijk bezocht op 27 september 2016 een delegatie van de Raad het Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Kijkje in de keuken De raadsleden namen een kijkje in de keuken van het Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Tussen de medewerkers van het Sociaal Team en de raadsleden ontstond een gesprek over de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Beter inzicht Hierbij kwamen de werkprocessen aan bod, maar werd ook gesproken over de financiering voor de toekomst, de samenwerking binnen het lokale veld en de gecontracteerde zorgaanbieders. In de groep werd van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen, zoals de bezuinigingen in de zorg m.b.t. Jeugdhulp en Wmo en de inbedding van procedures. Met veel belangstelling werd er naar elkaar geluisterd en gesproken. In het korte tijdsbestek tijdens het bezoek van de raadsleden, is het gelukt om een beter inzicht te geven in de werkzaamheden en de dagelijkse praktijk van het Sociaal Team.

Mantelzorgcompliment Vaals 2016

Mantelzorgcompliment Vaals 2016

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mensen die zich als mantelzorger inzetten voor een familielid of andere bekende. Tevredenheid alom Over 2015 zijn in Vaals 185 aanvragen voor mantelzorgwaardering toegekend. In mei 2016 is er een telefonische enquête gehouden onder aanvragers van de mantelzorgwaardering. Ook is dit thema met de Wmo-raad besproken. Daaruit kwam naar voren dat aanvragers tevreden zijn over de gekozen aanpak. Zij vinden het fijn dat ze hun mantelzorger kunnen bedanken. Zij ervaren de aanvraagprocedure en de afhandeling als makkelijk en snel en hebben de wens uitgesproken dat in 2016 op dezelfde manier gewerkt zal worden. Verder geven zij de voorkeur aan een uitkering in geld.

Resultaten Wmo-enquête gemeente Vaals

Resultaten Wmo-enquête gemeente Vaals

Gemeenten zijn verplicht elk jaar een enquête te houden over de dienstverlening op het gebied van de Wmo. 80% positief In Vaals werd dit onderzoek uitgevoerd door BMC. Voor de Wmo-enquête werden 290 personen aangeschreven, waarvan 144 personen hebben gereageerd. Een heel hoge score bij dit soort enquêtes. Van de respondenten was ruim 80 % positief over de aanpak door de gemeente. Een resultaat waar de gemeente heel blij mee is en dat stimuleert om op de ingeslagen weg door te gaan. Maar tevens om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening nog beter te maken.

Scholingsaanbod Vrijwilligers gemeente Vaals

Scholingsaanbod Vrijwilligers gemeente Vaals

In samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul heeft de gemeente Vaals vanuit de Vrijwilligerscentrale Vaals een scholingsaanbod voor vrijwilligers ontwikkeld. Populair aanbod Deze scholing is zeer populair bij vrijwilligers. Twee maal per jaar wordt een aantal cursussen en workshops aangeboden. De cursussen zijn gratis voor alle vrijwilligers uit de gemeente Vaals. Alle vrijwilligers van Vaals kunnen ook gebruik maken van het scholingsaanbod in Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Meer weten? Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.regionalevrijwilligerscentraleheuvelland.nl.  

Nieuwe website voor CJG043!

Nieuwe website voor CJG043!

Sinds september is de nieuwe website van het CJG043 live. Niet alleen heeft de website een hele nieuwe look gekregen, ook de redactieformule is vernieuwd:   "Heeft jouw kind driftbuien? Lees hier 9 handige tips. Kom je er niet uit? Stel online je vraag aan een van de professionals van het CJG043! Of kijk in de activiteitenagenda voor het aanbod van cursussen en lezingen over dit onderwerp bij jou in de buurt." Thema's  Op deze manier worden voor alle leeftijdsfasen van kinderen verschillende relevante onderwerpen uitgewerkt. Ook wordt elke maand een thema centraal gesteld. In november is dat bijvoorbeeld het thema Grip op Geld en in december Mediawijsheid.

In gesprek over pleegzorg

In gesprek over pleegzorg

De Limburgse gemeenten zijn op donderdag 7 juli in het Forum in Roermond in gesprek gegaan over pleegzorg.   Zij deden dit met ouders, pleegkinderen, pleegouders en alle andere onmisbare mensen en organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg. Dit soort themabijeenkomsten - waarbij ouders van harte welkom zijn - wordt regelmatig georganiseerd. Als u belangstelling hebt om mee te praten, laat ons dat dan weten via een mailtje naar gerdie.haasen@maastricht.nl   Klik hier voor het volledige artikel >>

Samen op Koers voor een vitaler Limburg

Samen op Koers voor een vitaler Limburg

Het Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is met de Provincie Limburg in gesprek over de samenhang tussen de Sociale Agenda van de provincie en onze Toekomstagenda. Ook is er gekeken hoe we op onderdelen kunnen werken aan gezamenlijke uitvoering.   Sociale Agenda van de Provincie Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen heeft de provincie gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt een strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is de ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers, in een samenleving waarin alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. En waarin ze naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

Succesvolle Koempelcup in Gulpen-Wittem

Succesvolle Koempelcup in Gulpen-Wittem

Op woensdag 13 juli 2016 heeft in Eys (gemeente Gulpen-Wittem) de Roda JC Koempelcup plaatsgevonden. De Koempelcup is een toernooi waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties van het team, maar waarbij de maatschappelijke doelen net zo waar wegen.   Aandacht voor fair play De kinderen hebben tijdens dit toernooi geleerd wat het betekent om te winnen, te verliezen en om samen te werken. De spelers van Roda JC waren die dag de coaches van de teams. Echter de middag draaide niet alleen om voetbal; teams hebben ook punten gescoord door fair play en het doen van buurtbijdragen. De Koempelcup staat voor ontmoeting, verbinding en trots zijn op de wijk/je dorp. Het was een gezellige en sportieve dag waar vele kinderen nog lang van zullen nagenieten!

Het mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment

Binnen Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland hebben gemeenten met elkaar gekeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van het mantelzorgcompliment   Waardering voor mantelzorgers Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het mantelzorgcompliment. Vanaf die datum beslissen ook de gemeenten binnen Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland hoe ze dit invullen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, door bijvoorbeeld een geldelijke waardering, het organiseren van bijeenkomsten voor mantelzorgers, het inzetten van pauzebonnen (kortdurende opvang van ontvangers van mantelzorg in een zorgcentrum), of presentjes zoals theaterkaartjes of VVV-bonnen. De gemeente Eijsden-Margraten wil een positieve impuls geven aan projecten/activiteiten en burgerinitiatieven de bijdragen tot ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Daarvoor is naast een geldelijke waardering van € 200,- de tender ‘Mantelzorgers koesteren’ opengesteld. Het thema 'waardering van mantelzorgers' is aangewezen voor een stimuleringssubsidie van maximaal € 5.000,-.   In gesprek met elkaar De portefeuillehouders Sociaal van de gemeenten Maastricht-Heuvelland vonden het belangrijk om te kijken of de bestaande verschillen tussen de gemeenten geharmoniseerd konden worden, om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak van het mantelzorgcompliment voor de hele regio Maastricht-Heuvelland. Hoe ging men hierbij te werk? We vroegen het aan Marijke Mooren, beleidsmedewerker welzijn en zorg bij de gemeente Maastricht. “Samen met mantelzorgers, de integrale adviescommissies Sociaal Domein/Wmo en consulenten van het steunpunt Mantelzorg zijn we in gesprek gegaan om te kijken naar nieuwe varianten van waardering met het oog op actuele ontwikkelingen in de mantelzorg”. Het resultaat van deze gesprekken is professioneel samengevat in een grote tekening. Naast dit traject zijn er ook enquêtes georganiseerd onder mantelzorgers (o.a. in Gulpen-Wittem en Maastricht). Hierbij is input opgehaald over wat mantelzorgers zelf vinden van het mantelzorgcompliment. “Deze aanpak geeft een beeld van waar mantelzorgers behoefte aan hebben,” vult Marijke aan. “Ondersteuning (incidenteel of langdurig), informatie, vervanging, huishoudelijke hulp en ontmoeting met andere mantelzorgers voor het uitwisselen van ervaringen.”   Uitkomst “Uiteindelijk is er in het portefeuillehoudersoverleg voor gekozen om aan de afzonderlijke gemeenten wel ruimte te laten voor behoud van de eigen lokale nuances. Maar belangrijk is dat we  ideeën en ervaringen hebben uitgewisseld en nader tot elkaar zijn gekomen in de aanpak rondom het mantelzorgcompliment.”


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg