Home  >  Nieuws  >  No Credit Game Over – van meer naar beter

No Credit Game Over – van meer naar beter

Tijdens een goedbezochte netwerkbijeenkomst op dinsdagmiddag 13 juni in de Stay Okay in Maastricht, kwamen vertegenwoordigers van organisaties en diensten samen die meedraaien met No Credit Game Over, het steeds bekender wordende stadsspel dat middelbare scholieren en jongeren in beweging brengt rond het thema ‘Schulden’. Onder leiding van projectleider Sandra Smeitink (Trajekt) gingen de aanwezigen in gesprek met docenten van scholen waarvan de leerlingen het spel gespeeld hebben.

 

Een terugblik aan het eind van het schooljaar

Manon Derrez (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland), ging in op het doel van de bijeenkomst; samen terugkijken naar de resultaten van het afgelopen schooljaar en concrete verbeterpunten ophalen voor de doorontwikkeling van het spel.

 

Feedback = fijn!

De deelnemende instellingen en de leerlingen die het spel gespeeld hebben, geven bruikbare feedback. Daar maakt de organisatie dankbaar gebruik van, want dat komt de kwaliteit van spel en organisatie er om heen ten goede. Hieronder enkele reacties.

 

Het verhaal van Bas

Een interessant gesprek vond plaats op het moment dat Bas, stagiair bij Trajekt én ervaringsdeskundige, zijn verhaal vertelde over hoe hij terecht was gekomen in de schulden en wat dat voor hem betekende. Bas ging in op zaken zoals groepsdruk in het sociale leven en de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor jongeren tot 23 jaar. Juist omdat Bas de situatie van binnenuit kent, kan hij jongeren iets leren.

 

VHBO: “Als ze het spelen, blijft het zitten!”

Hoe pakken docenten het spel op in de klas? Docent John Ummels benadrukte dat vanuit het VHBO de ‘Serious Urban Game’ een sleutelrol speelt in de ontwikkeling naar buiten toe. Het stadsspel is steeds vaker onderdeel van de leerlijn. Het spel is drempelverlagend, de leerlingen leren samenwerken, discussiëren en gaan aan de slag met hele basale vaardigheden, zoals het maken van een telefonische afspraak.

 

Speciaal Onderwijs: Maatwerk

Het speciaal onderwijs gaf als belangrijkste feedback dat hun leerlingen vooral een andere manier van instructie nodig hebben, bijvoorbeeld een filmpje en foto’s van de locaties. Begrippen als studieschuld zijn voor hen minder bekend dan huur- of telefoonschuld.

Daarnaast zou het spelen van de game voor deze leerlingen meer opleveren wanneer er door de docenten vooraf meer aandacht aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld door de personages alvast voor te bespreken, de thema’s onder de aandacht te brengen of al locaties te bezoeken met de hele klas. Een tool voor docenten om de instructie aan te passen aan een lager niveau zou welkom zijn.

 

MBO: Spel of werkelijkheid?

Bij het MBO, opleiding toerisme, is het spel onderdeel van de introductieweek. Leerlingen zijn enthousiast over de realistische problemen van de personages in het spel. Een aandachtspunt is dat sommige leerlingen al echt met situaties uit het spel geconfronteerd worden. Dat vraagt in sommige gevallen verdere nazorg.

Bericht geplaatst op 28 juni 2017
Het laatste Nieuws

Project Droommoeders

Een unieke kans op een nieuwe toekomst!

 

 

Jonge, vaak werkloze, alleenstaande moeders tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief bieden. Dat is de ambitie van het innovatieve project Droommoeders. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft samen met de gemeente Maastricht diverse partners in het sociaal domein gemobiliseerd om te kijken naar kansen en mogelijkheden om meer aandacht te creëren voor de
dromen en talenten van jonge moeders.

 

De drijvende kracht van dit project is de intensieve en integrale aanpak die deze kwetsbare groep vrouwen stimuleert hun talenten te ontplooien en hun dromen om te zetten in daden.

 

Projectleider is Mardoeka Christensen van Trajekt. De verdere uitvoering van het project wordt opgepakt door een samenwerkingsverband van Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook intensief met andere ketenpartners geschakeld, zoals Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. In het artikel ‘Dromen zijn geen bedrog bij project Droommoeders’ licht Mardoeka Christensen alvast een tipje van de sluier op. Je vindt het artikel terug in de nieuwsbrief van Trajekt.

Tender Wmo hulp bij het huishouden 2018

De contracten met aanbieders van Wmo Hulp bij het Huishouden lopen af. Daarom moeten de gemeenten in Maastricht-Heuvelland per 1 januari 2018 nieuwe contracten afsluiten.

Dat gebeurt met een tender (aanbesteding) waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente handelt voor alle zes de gemeenten in Maastricht en Heuvelland.

 

De dienstverlening Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de passendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening.

 

De tender loopt tot 29 augustus 2017. Alle verdere informatie en bijzonderheden over deze tender vind je terug op Tenderned, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Dit wil je lezen: de nieuwsbrief Arm in Arm

De nieuwsbrief van ‘Arm in arm’ bevat informatie over recente ontwikkelingen binnen het actieplan armoede. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het project Droommoeders en de Quiet Community Maastricht.

Daarnaast het artikel ‘Kansen voor alle kinderen’;  over hoe de gemeente Maastricht zich blijvend inzet om meer kansen te creëren voor kinderen die in armoede opgroeien.

Lees de nieuwsbrief
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via Lenny.Paes@maastricht.nl.
Alle exemplaren en beleidsinformatie over de aanpak van armoede zijn te vinden op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.

Kenneth zorgt voor verbinding in Gulpen-Wittem!

Kenneth Leunissen wil zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan activiteiten in de samenleving van Gulpen-Wittem. Sinds oktober is hij bij de gemeente Gulpen-Wittem aan de slag als Verbindingsmakelaar Samen Doen. Zoals die naam al doet vermoeden, legt hij verbindingen. Tussen mensen van alle leeftijden, grote verenigingen en kleine clubjes, bekende en nog onbekende voorzieningen. “Ik probeer onze inwoners in contact te brengen met elkaar en met de vele activiteiten en verenigingen die er binnen Gulpen-Wittem zijn”, legt hij uit. “Zo willen we voorkomen dat iemand zich alleen voelt of moeite heeft om voor zichzelf te zorgen.”

Drempel verlagen

Ouderen die alleen wonen en hooguit voor de boodschappen de deur uit komen, kunnen bijvoorbeeld aanschuiven bij de Hoeskamers of seniorenprojecten. Kenneth: “Ik realiseer me echter dat de eerste stap ernaartoe niet gemakkelijk is. Daarom wil ik die drempel verlagen. Graag wil ik iedereen daarbij begeleiden. Ik ben er ook voor u! Ik kan bijvoorbeeld zorgen voor het eerste contact of voor een vrijwilliger die met u meegaat. Voor alles is een oplossing.”

Fitte inwoners

Kenneth zet zich ook in voor fittere inwoners. “Ik ben betrokken bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en ik organiseer de sportweek voor de jeugd. Bewegen is ook voor 55+’ers heel zinvol, daarom geven we Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) een extra impuls. Dit vindt plaats op diverse plekken binnen de gemeente. U leest hier meer over op de pagina hiernaast. Later dit jaar gaan we nog een beweegmarkt organiseren waar u een fitheidstest kunt doen. Als u vervolgens (meer) gaat sporten en de test later nog eens doet, ziet u wat regelmatig bewegen met u doet.”

Allemaal meedoen

Inmiddels hebben al heel wat inwoners, verenigingen en burgerinitiatieven met Kenneth kennisgemaakt. “Ik schuif graag bij de mensen aan om te horen wat hun interesses zijn, wat ze goed kunnen of wat ze vroeger deden. Als u mij dat vertelt, probeer ik daar iets mee te doen. Ook verenigingen kunnen met vragen bij me aankloppen. Het leven in Gulpen-Wittem wordt nog mooier als we allemaal meedoen. Er is vast een activiteit die u leuk vindt en waar u gelukkig van wordt. Doe ook mee, ik ondersteun graag waar het kan.”

No Credit Game Over – van meer naar beter

Tijdens een goedbezochte netwerkbijeenkomst op dinsdagmiddag 13 juni in de Stay Okay in Maastricht, kwamen vertegenwoordigers van organisaties en diensten samen die meedraaien met No Credit Game Over, het steeds bekender wordende stadsspel dat middelbare scholieren en jongeren in beweging brengt rond het thema ‘Schulden’. Onder leiding van projectleider Sandra Smeitink (Trajekt) gingen de aanwezigen in gesprek met docenten van scholen waarvan de leerlingen het spel gespeeld hebben.

 

Een terugblik aan het eind van het schooljaar

Manon Derrez (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland), ging in op het doel van de bijeenkomst; samen terugkijken naar de resultaten van het afgelopen schooljaar en concrete verbeterpunten ophalen voor de doorontwikkeling van het spel.

 

Feedback = fijn!

De deelnemende instellingen en de leerlingen die het spel gespeeld hebben, geven bruikbare feedback. Daar maakt de organisatie dankbaar gebruik van, want dat komt de kwaliteit van spel en organisatie er om heen ten goede. Hieronder enkele reacties.

 

Het verhaal van Bas

Een interessant gesprek vond plaats op het moment dat Bas, stagiair bij Trajekt én ervaringsdeskundige, zijn verhaal vertelde over hoe hij terecht was gekomen in de schulden en wat dat voor hem betekende. Bas ging in op zaken zoals groepsdruk in het sociale leven en de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor jongeren tot 23 jaar. Juist omdat Bas de situatie van binnenuit kent, kan hij jongeren iets leren.

 

VHBO: “Als ze het spelen, blijft het zitten!”

Hoe pakken docenten het spel op in de klas? Docent John Ummels benadrukte dat vanuit het VHBO de ‘Serious Urban Game’ een sleutelrol speelt in de ontwikkeling naar buiten toe. Het stadsspel is steeds vaker onderdeel van de leerlijn. Het spel is drempelverlagend, de leerlingen leren samenwerken, discussiëren en gaan aan de slag met hele basale vaardigheden, zoals het maken van een telefonische afspraak.

 

Speciaal Onderwijs: Maatwerk

Het speciaal onderwijs gaf als belangrijkste feedback dat hun leerlingen vooral een andere manier van instructie nodig hebben, bijvoorbeeld een filmpje en foto’s van de locaties. Begrippen als studieschuld zijn voor hen minder bekend dan huur- of telefoonschuld.

Daarnaast zou het spelen van de game voor deze leerlingen meer opleveren wanneer er door de docenten vooraf meer aandacht aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld door de personages alvast voor te bespreken, de thema’s onder de aandacht te brengen of al locaties te bezoeken met de hele klas. Een tool voor docenten om de instructie aan te passen aan een lager niveau zou welkom zijn.

 

MBO: Spel of werkelijkheid?

Bij het MBO, opleiding toerisme, is het spel onderdeel van de introductieweek. Leerlingen zijn enthousiast over de realistische problemen van de personages in het spel. Een aandachtspunt is dat sommige leerlingen al echt met situaties uit het spel geconfronteerd worden. Dat vraagt in sommige gevallen verdere nazorg.

Nieuw Servicepunt voor basisondersteuning in Vaals

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Vaals een nieuw servicepunt ingericht in de brede school te Vaals. Bij dit servicepunt kan iedereen terecht met vragen over administratie, formulieren etc. Ook kan er lichte persoonlijke ondersteuning worden geboden.

 

Service en innovatie

Het servicepunt wordt door diverse ketenpartners bemenst (zoals MEE en de Kredietbank Limburg). In de toekomst zullen meer partijen aanhaken, bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

Naast uitbreiding van het servicepunt wordt er ook gestreefd naar innovatie. Die innovatie is vooral gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners die moeite hebben met het invullen en begrijpen van formulieren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg