Home  >  Nieuws  >  No Credit Game Over – van meer naar beter

No Credit Game Over – van meer naar beter

Tijdens een goedbezochte netwerkbijeenkomst op dinsdagmiddag 13 juni in de Stay Okay in Maastricht, kwamen vertegenwoordigers van organisaties en diensten samen die meedraaien met No Credit Game Over, het steeds bekender wordende stadsspel dat middelbare scholieren en jongeren in beweging brengt rond het thema ‘Schulden’. Onder leiding van projectleider Sandra Smeitink (Trajekt) gingen de aanwezigen in gesprek met docenten van scholen waarvan de leerlingen het spel gespeeld hebben.

 

Een terugblik aan het eind van het schooljaar

Manon Derrez (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland), ging in op het doel van de bijeenkomst; samen terugkijken naar de resultaten van het afgelopen schooljaar en concrete verbeterpunten ophalen voor de doorontwikkeling van het spel.

 

Feedback = fijn!

De deelnemende instellingen en de leerlingen die het spel gespeeld hebben, geven bruikbare feedback. Daar maakt de organisatie dankbaar gebruik van, want dat komt de kwaliteit van spel en organisatie er om heen ten goede. Hieronder enkele reacties.

 

Het verhaal van Bas

Een interessant gesprek vond plaats op het moment dat Bas, stagiair bij Trajekt én ervaringsdeskundige, zijn verhaal vertelde over hoe hij terecht was gekomen in de schulden en wat dat voor hem betekende. Bas ging in op zaken zoals groepsdruk in het sociale leven en de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor jongeren tot 23 jaar. Juist omdat Bas de situatie van binnenuit kent, kan hij jongeren iets leren.

 

VHBO: “Als ze het spelen, blijft het zitten!”

Hoe pakken docenten het spel op in de klas? Docent John Ummels benadrukte dat vanuit het VHBO de ‘Serious Urban Game’ een sleutelrol speelt in de ontwikkeling naar buiten toe. Het stadsspel is steeds vaker onderdeel van de leerlijn. Het spel is drempelverlagend, de leerlingen leren samenwerken, discussiëren en gaan aan de slag met hele basale vaardigheden, zoals het maken van een telefonische afspraak.

 

Speciaal Onderwijs: Maatwerk

Het speciaal onderwijs gaf als belangrijkste feedback dat hun leerlingen vooral een andere manier van instructie nodig hebben, bijvoorbeeld een filmpje en foto’s van de locaties. Begrippen als studieschuld zijn voor hen minder bekend dan huur- of telefoonschuld.

Daarnaast zou het spelen van de game voor deze leerlingen meer opleveren wanneer er door de docenten vooraf meer aandacht aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld door de personages alvast voor te bespreken, de thema’s onder de aandacht te brengen of al locaties te bezoeken met de hele klas. Een tool voor docenten om de instructie aan te passen aan een lager niveau zou welkom zijn.

 

MBO: Spel of werkelijkheid?

Bij het MBO, opleiding toerisme, is het spel onderdeel van de introductieweek. Leerlingen zijn enthousiast over de realistische problemen van de personages in het spel. Een aandachtspunt is dat sommige leerlingen al echt met situaties uit het spel geconfronteerd worden. Dat vraagt in sommige gevallen verdere nazorg.

Bericht geplaatst op 28 juni 2017
Het laatste Nieuws

Buurtgezinnen.nl

Gezinnen die overbelast zijn,  krijgen steun van een ander gezin uit de buurt

Soms raakt een gezin tijdelijk overbelast. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Ziekte van een ouder, werkeloosheid, slechte schoolprestaties van de kinderen. Noem maar op. In zo’n geval helpt het wanneer ouders uit de buurt zich ontfermen over het gezin en op een bepaald gebied extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld opvang na school of huiswerkbegeleiding.Dat is in een notendop de kern van het landelijke initiatief Buurtgezinnen.nl. Deze vrijwillige en laagdrempelige vorm van gezinshulp is er nu ook in Maastricht en Eijsden-Margraten. Welzijnsonderneming Trajekt brengt de gezinnen bij elkaar.

Ouders op adem laten komen

Doel van de ondersteuning is dat ouders die ondersteuning krijgen van een ander gezin, op adem kunnen komen en problemen kunnen aanpakken. Doordat hun kinderen worden opgevangen door een gezin uit de buurt. Beide gezinnen maken hier afspraken over met elkaar. De hulp gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en met de intentie om een langdurige relatie aan te gaan.

Laagdrempelige vorm van hulp

Het initiatief is al succesvol in onder meer Amsterdam, Utrecht, Oss en Roermond. In Maastricht en Eijsden-Margraten zijn al meerdere gezinnen die hulp willen bieden, zogeheten steungezinnen. Ook hebben de eerste gezinnen zich gemeld die hulp wensen (vraaggezinnen).

De eerste matches worden binnenkort gemaakt door Trajekt. “Het mooie aan deze vorm van hulp is dat het laagdrempelig is. Meestal zijn dit gezinnen die nog niet bij allerlei instanties bekend zijn en in hulptrajecten zitten, maar geholpen zijn met ondersteuning uit de buurt”, aldus projectleider Katrien Jozephs. Wie interesse heeft om zich als steungezin te melden of zelf hulp wenst voor zijn gezin, kan zich melden via www.buurtgezinnen.nl/maastricht-en-eijsden-margraten.

Opvoedvragen? Chat met CJG043

Alle ouders hebben zo nu en dan vragen over de opvoeding of het opgroeien van hun kind. Dan is het fijn om even te kunnen sparren met een professional. Voor een concreet antwoord, tips en advies of voor geruststelling. Of om gewoon even je hart te luchten en je verhaal te delen.

Sinds november kan dat! Op de website van het CJG043 kun je namelijk chatten met een opvoedondersteuner. Om te beginnen zal de chat op drie tijden geopend zijn:
maandag van 20.00 tot 22.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 12 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook kun je je vraag 24/7 per mail voorleggen. Dan krijg je binnen twee werkdagen antwoord.

Kijk voor meer informatie op www.cjg043.nl/chat

Vaals helpt en ondersteunt

Nieuw in Vaals: Spreekuur basisondersteuning

Vanaf december 2017 zal een medewerker Participatiewet van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een spreekuur houden op dinsdagochtend in de Brede School te Vaals.

In dit spreekuur wordt basisondersteuning in de brede zin van het woord geboden. MEE, KBL en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het invullen van formulieren en belastingzaken.

 

Start wehelpen.nl in Vaals

De gemeente Vaals/Vrijwilligerscentrale Vaals is de samenwerking aangegaan met WeHelpen. WeHelpen is een coöperatie die zich richt op het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Voor meer informatie: www.wehelpen.nl/vaals.  WeHelpen in Vaals wordt aangestuurd vanuit de  Vrijwilligerscentrale.

 

Netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals

Op dinsdag 21 november vond de netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals plaats.

Het thema was armoede en met name preventie en vroegsignalering hiervan. Er werd ingegaan op de netwerkanalyse zoals die door Lotte Prevo is gemaakt, op basis van de vragenlijsten die enige tijd geleden aan de netwerkpartners zijn verstuurd. Daarnaast heeft Lotte met een aantal partners verdiepende interviews gehouden. In de bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de concrete  vervolgstappen n.a.v. de netwerkanalyse.

Meer informatie:

Marjolein Wassenberg | Beleidsadviseur Maatschappij
Cluster WMO en leefbaarheid| Gemeente Vaals
Tel.: 043 3068554 | E-mail: m.wassenberg@vaals.nl

Website CJG043 ook voor professionals

 

In de recente doorontwikkeling van de website van CJG043 zijn professionals niet vergeten.

Het professionaldeel van de site is namelijk vernieuwd: https://www.cjg043.nl/professionals/

Updates en kennisbank

Naast updates uit de regio, vind je er ook een overzicht van het preventief aanbod uit de regio en een kennisbank met interviews en gastbijdrages van professionals uit de regio.

Die hun expertise delen over allerlei interessante onderwerpen als hoogbegaafdheid, dyslexie, huiselijk geweld, angst en meer!

Meer kunst en cultuur voor kinderen in Vaals

De gemeente Vaals neemt deel aan het Jeugdcultuurfonds Limburg. Het Jeugdcultuurfonds maakt kunst en cultuur bereikbaar voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs en betaalt de contributie en benodigdheden als de ouders dit niet zelf kunnen.

Op 23 november werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de Prestatieafspraak tussen de gemeente Vaals en het JCF ondertekend.
De bijeenkomst stond vooral in het teken van kinderen uit Vaals die cultuur op hun eigen manier beleven. Toeschouwers konden genieten van een repetitie van de Koninklijke Jeugdharmonie St. Cecilia 1836 Vaals o.l.v. Richard Didden. Zij gaven hen een kijkje achter de schermen en lieten zien hoe hard werken tijdens het repeteren uitgroeit tot de uitvoering van een muziekstuk.

Dansgroepen van Balletschool Cimarelle o.l.v. Maaike Cima en breakdancegroep Breakfast Crew o.l.v. Marcel van der Steen namen de toeschouwers in hun eigen stijl mee in de wereld van dans en expressie.

 

De Provincie Limburg, de Rabobank Foundation van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg en drie Limburgse musea – Bonnefantenmuseum Maastricht, Continium discovery center Kerkrade en Limburgs Museum Venlo- dragen de kunsten in Limburg ook een warm hart toe. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen en vertegenwoordigers van de Rabobank Foundation en de Limburgse musea vertelden hoe zij kunst en cultuur juist voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs mogelijk willen maken.

 

Meer info: gemeente Vaals, Marjolein Wassenberg, 043 306 85 54 of m.wassenberg@vaals.nl


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg