Home  >  Nieuws  >  Opvoedvragen? Chat met CJG043

Opvoedvragen? Chat met CJG043

Alle ouders hebben zo nu en dan vragen over de opvoeding of het opgroeien van hun kind. Dan is het fijn om even te kunnen sparren met een professional. Voor een concreet antwoord, tips en advies of voor geruststelling. Of om gewoon even je hart te luchten en je verhaal te delen.

Sinds november kan dat! Op de website van het CJG043 kun je namelijk chatten met een opvoedondersteuner. Om te beginnen zal de chat op drie tijden geopend zijn:
maandag van 20.00 tot 22.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 12 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook kun je je vraag 24/7 per mail voorleggen. Dan krijg je binnen twee werkdagen antwoord.

Kijk voor meer informatie op www.cjg043.nl/chat

Bericht geplaatst op 14 december 2017
Het laatste Nieuws

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld en is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen wordt gevolgd. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.

 

In de cursus worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

 

Doelstellingen cursus

De cursus MHFA wordt ook in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden en heeft de volgende doelstellingen:

  • Tegengaan van stigma; door meer inzicht te geven in de leefwereld ontstaat meer begrip;
  • Vergroten van het kennisniveau; kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te signaleren;
  • Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk.

 

Eerste ervaringen

Cisca van der Meijs van de Levanto groep is een van de eerste cursisten en blikt terug. “Ondanks dat ik zelf een psychiatrisch verpleegkundige opleiding heb, heeft de cursus zeker veel voor mij opgeleverd. Vooral de BLIZZ; dit is een ezelsbruggetje om tot handelen over te kunnen gaan bij het benaderen van iemand in psychische nood.

De achtergrondinformatie van de behandelde ziektebeelden vond ik duidelijk, concreet en verhelderend. De tekeningen in het boek waren heel ingrijpend, maar een geweldige verbeelding van de mens met psychische problemen.”

 

“Ik ben vaak actief in de wijken en maak reclame voor MHFA. Eigenlijk zou iedere burger deze cursus moeten volgen; het zal je partner, kind of buurvrouw maar wezen. Sterker nog; als het jezelf zou overkomen, hoop je ook dat iemand je adequaat weet te benaderen in plaats van je te negeren of de neus voor je op te halen! Ik vind MHFA heel zinvol en hoop dat uiteindelijk heel Limburg getraind wordt!”

 

De training maakt tevens onderdeel uit van een regionaal beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag. Dit voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is dit plan van aanpak opgesteld dat zomer 2018 bestuurlijk wordt afgestemd.

 

Ruilwinkel Vaals levert meer op dan alleen maar spullen

“Het initiatief voor de Ruilwinkel komt voort uit de armoedeaanpak met de Universiteit Maastricht en de GGD,” licht Marjolein Wassenberg van de gemeente Vaals toe. “Hierbij stelden we ons de vraag: “Hoe kun je de oplossingskracht van mensen vergroten op onder meer gezondheid, onderwijs, arbeid en participatie.” Als projectgroep hebben we hierover veel met gezinnen in armoede gepraat: waar lopen zij tegenaan? Wat ervaren ze als frustrerend?” Een punt wat naar boven kwam is dat ze elkaar ontmoeten en helpen belangrijke thema’s te vinden. Concreet binnen deze thema’s  zien ze dat anderen gemakkelijk spullen weg doen, terwijl zij het goed kunnen gebruiken.”

 

Kwaliteiten tonen

Al pratende ontstond het idee voor de Ruilwinkel, een concept dat ook in andere gemeenten, zoals Eygelshoven, succesvol werkt. “Spullen waar jij op bent uitgekeken, zijn misschien nog heel bruikbaar voor een ander.” Maar de Ruilwinkel behelst meer: “In de ruilwinkel kunnen mensen elkaar ook laagdrempelig en veilig ontmoeten en samenwerken. Zo werken er een aantal vrijwilligers die zelf een beperking ondervinden of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Doordat ze hier duidelijk omschreven rollen uitvoeren die bij hun situatie past, zie je dat mensen ook weer hun kwaliteiten kunnen tonen. Die bloeien op.”

 

Elkaar helpen

Daarnaast hoopt Marjolein dat er ook tussen de bezoekers van de ruilwinkel contacten ontstaan. “Mensen kunnen er ook terecht voor koffie en met elkaar in gesprek. We hopen dat daardoor mensen elkaar kunnen helpen met praktische zaken in hun dagelijkse leven.” De eerste maanden stemmen in ieder geval hoopvol. De onderzoeker van de Universiteit Maastricht, die de armoedeaanpak met de gezinnen onderzoekt, betrekt ook de ruilwinkel in haar promotieonderzoek. “Zij kijkt waar de mensen vandaan komen, welke gezinssamenstelling deze mensen hebben, welke andere contacten ze opdoen in of door de Ruilwinkel enzovoorts en welke conclusies we kunnen trekken over onze doelen met de ruilwinkel. Daarnaast is er ook een relatie met duurzaamheid waarbij spullen een tweede leven krijgen”. Meer weten, zie www.ruilwinkelvaals.nl.

Gezond eten met Pim en Poes

Op 22 juni aanstaande is de lancering van het boekje ‘Wat doen Pim en Poes’. Dit boekje gaat over gezond eten en gaat uitgereikt worden door het consultatiebureau Envida bij het 11 maanden consult aan alle kinderen in Maastricht en Heuvelland. Het initiatief is onderdeel van de werkgroep Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in Maastricht en Heuvelland en is mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Gratis theatervoorstelling ‘Zoet!’

Het boekje “Wat doen Pim & Poes?” richt zich op een gezonde leefstijl en stimuleert het drinken van water en het eten van fruit en groenten bij kleine kinderen. Om dit mooie initiatief feestelijk te starten organiseren  JOGG Heuvelland en Maastricht  een theatervoorstelling voor de peuters van 3 jaar en ouder.

 

Op vrijdag 22 juni zijn alle peuters van Heuvelland en Maastricht uitgenodigd voor de voorstelling Zoet!. Dit is een educatieve kindervoorstelling waarin gezond eten en lekker eten centraal staat. De voorstelling start om 15:30 uur en vindt plaats in Theaterzaal Oos Heim, Clermontstraat 10 in Margraten.  De voorstelling is gratis, vooraf aanmelden via gezondheidsbevordering@ggdzl.nl

Flyer voorstelling Zoet

Wat doet JOGG?

JOGG Heuvelland en Heuvelland werken door  middel van verschillende thema’s aan de bewustwording rondom eten, drinken en bewegen. JOGG stimuleert de gezonde leefstijl bij kinderen en hun omgeving. Samen met hun partners streeft JOGG naar een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg