Home  >  Nieuws  >  Raadsleden kijken achter de schermen

Raadsleden kijken achter de schermen

Op woensdag 5 december kwamen raadsleden, burgerraadsleden, bestuurders en beleidsmedewerkers uit Maastricht en de Heuvellandgemeenten naar de locatie van de MTB aan de Watermolen in Maastricht voor een raadsintroductiemiddag rondom de uitvoering van de Participatiewet.

 

Deze bijeenkomst was het vervolg op een eerste sessie op 7 november jl.. Die eerste bijeenkomst was gericht op de wet, de gemeentelijke opdracht, het gezamenlijk beleid en beschikbaar instrumentarium.

Bij aankomst was er een warm welkom namens alle vier de ketenpartners die in onze regio deze taken uitvoeren: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), Annex, MTB en Podium24.

Doel van de middag was om de bezoekers te laten zien hoe de ketenpartners vorm geven aan dienstverlening en activiteiten op het gebied van ontwikkeling en arbeidsparticipatie voor inwoners van Maastricht-Heuvelland.

 

Na de opening door wethouder Jim Janssen volgde er een korte introductie door een vertegenwoordiger van elk van de vier ketenpartners. Vervolgens vertrok het gezelschap voor een kort werkbezoek aan het Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf (LKS). Van daar uit ging het terug naar de locatie MTB/Annex waar een rondgang over de diverse afdelingen werd gemaakt. Vol bewondering werd er kennis genomen van de verschillende taken die hier worden opgepakt. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de werknemers van beide locaties een praatje te maken en vragen te stellen, om zo een beeld te krijgen van hun eigen ervaringen.

 

De deelnemers aan de middag waardeerden het om zelf op locatie eens achter de schermen mee te kunnen kijken. Het was zinvol om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en men was onder de indruk van de betrokkenheid van de aanwezige werknemers.

Het belang van de ketensamenwerking was voor alle bezoekers duidelijk. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap.

 

Deze raadsintroductiemiddag was een initiatief van de ketenpartners Podium24, MTB, Annex, SZMH en beleid Sociale Zekerheid.

Bericht geplaatst op 18 december 2018
Het laatste Nieuws

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind staat gepland voor  maandag 24 juni 2019, van 15.30 – 18.00u in het Huis van de Burger in Margraten.
Bewindvoerders en gemeenten hebben samen het programma voorbereid:

 • Opening
 • Mededelingen
  – Signalen bewindvoerders richting rechtbank: o.a. wisseling van bewind, bescherming van bewindvoerders bij bedreiging;
  – Stand van zaken pilot schuldenfunctionaris rechtbank;
  – Casus aanvraag mantelzorgwaardering door bewindvoerder ;
  – Doorlooptijden Kredietbank Limburg.
 • Budgetbeheer
  – Uitleg door gemeenten hoe budgetbeheer geregeld is binnen regio Maastricht Heuvelland;
  – Toelichting artikel 3.1 en 3.2 uit convenant: aanmelding niet via algemeen
  e-mailadres ingeval van start budgetbeheer gedurende aanvraagperiode bewind;
 • Toelichting onderzoek bewindvoering door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
 • Pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (Vindplaats Schulden)
 • Over en weer delen van ontwikkelingen/ bespreekpunten
 • Korte presentatie van Dress for success

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

 

Samen Verder
Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren.

Een lijst van deelnemers aan het convenant, de tekst en de bijbehorende werkafspraken vindt u via deze link. Het convenant vormt een basis voor verdere samenwerking en de waarborg van kwaliteit.

Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Maastricht Heuvelland (CJG043) dong in 2018 mee naar de Galjaardprijs.

Een landelijke onderscheiding voor inspirerende en vernieuwende initiatieven op het gebied van overheidscommunicatie.

Helaas sleepte de regionale website over opvoeden en opgroeien de prijs niet in de wacht. Wél werd het succesverhaal van het CJG043 als een van de 19 zogenaamde ‘Galjaardparels’ opgenomen in het boek ‘Communicatieverhaal Halen’. Op woensdag 20 februari ontvingen de zes wethouders Jeugd van de Maastricht Heuvelland Gemeenten een exemplaar van dit boek.

 

Over CJG043

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een online platform over opvoeden en opgroeien.
Een digitaal informatie- en adviespunt waar ouders en jeugdprofessionals terecht kunnen met al hun alledaagse opvoedvragen. Van informatie over huilende baby’s en driftige peuters tot tips voor hoe je met je puber kunt praten over seksualiteit. Alles komt voorbij op de website van het CJG043!

 

Regionaal Karakter

Maar wat het CJG043 vooral zo uniek maakt en onderscheidt van talloze andere websites over opvoeden en opgroeien, is dat veel van de informatie op de site afkomstig is van experts uit de regio. Een jeugdverpleegkundige die tips geeft over zindelijkheidstraining, een preventiewerker die vertelt over hoe je als ouder eraan kunt bijdragen dat je kind met Carnaval op een verantwoorde wijze op stap gaat. Of een psycholoog die uitleg geeft over de werking van het puberbrein. Ook worden er regelmatig ervaringsverhalen van ouders geplaatst. Omdat juist dat stukje herkenning voor veel ouders zo fijn is!

 

Voor het Voetlicht

Ten slotte heeft het CJG043 een belangrijke functie in het voor het voetlicht brengen van het preventieve aanbod dat er in de verschillende gemeentes voorhanden is op het gebied van opvoeden en opgroeien. Niet alleen in de vorm van een uitgebreide activiteitenagenda met cursussen en bijeenkomsten in de regio. Maar vooral ook weer door interviews met betrokken professionals, ervaringsverhalen van ouders en jeugdigen of door zelf een kijkje in de keuken te gaan nemen en een mooie reportage te maken. Waardoor ouders een beter beeld krijgen van het brede aanbod dat er is in deze regio!

 

Succes
Het CJG043 is het eerste CJG in Nederland dat koos voor deze aanpak. Hierbij worden inzichten uit de contentmarketing toegepast. En dat legde hen bepaald geen windeieren. De bezoekersaantallen van de website stegen van gemiddeld 1400 bezoeken per maand in 2016 naar meer dan 27.000 websitebezoeken in januari van dit jaar! Cijfers om trots op te zijn!

Meer weten? Een artikel op de website van CJG043 gaat dieper in op deze specifieke aanpak .

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

De gemeente Vaals heeft afgelopen november in Amersfoort de Inspiratie Award 2018 ontvangen voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad).

Wethouder Paul de Graauw, beleidsadviseur Marjolein Wassenberg en Beweegmakelaar Jolanda Mikic kregen de award uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van ‘Gezond in…’, een landelijk programma dat GIDS-gemeenten ondersteunt bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

 

Vaals inspireert

Op woensdag 7 november ontving de gemeente Vaals de Inspiratie Award voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad). De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Tijdens de uitreiking van de award werd een filmpje getoond waarin wordt uitgelegd hoe in de gemeente Vaals de gezondheidsachterstanden aangepakt worden door middel van onder andere de Beweegmakelaar en de Ruilwinkel. Bekijk het filmpje en zie waarom Vaals een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten is!De integrale aanpak met betrekking tot gezondheid, participatie en gezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO.

Geplaatst door Gemeente Vaals op Donderdag 15 november 2018

Lokale aanpak als voorbeeld
De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Vaals is daarin een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten gebleken. De aanpak van de gemeente Vaals kent al enige jaren een brede en integrale benadering van gezondheid, participatie en armoede en benut daarbij de energie en motivatie van inwoners.

 

Beweegmakelaar centraal
De gemeente heeft een breed netwerk weten op te bouwen bestaande uit professionals en vrijwilligers werkzaam op het gebied van gezondheid, participatie en armoede waarin de Beweegmakelaar een centrale rol heeft. De Beweegmakelaar ‘beweegt’ mensen in de breedste zin van het woord; het gaat daarbij niet alleen om fysiek in beweging komen maar vooral ‘in beweging komen’ van inwoners op sociaal en maatschappelijk vlak. Inwoners komen daardoor meer in hun kracht, wat een belangrijke voorwaarde is voor gezondheid.

 

Lees verder op de website van de gemeente Vaals.


Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School

Maandag 22 oktober verzamelden ruim 400 docenten en ondersteunende medewerkers van  LVO Maastricht en Heuvelland en Mosalira in het MECC.

 

Daar vond de Conferentie ‘Samen Leren’ van de convenantgroep Gezonde en Veilige School plaats. Doel van de conferentie was kennis delen en kennis maken met organisaties die docenten kunnen helpen bij een gezonde en veilige schoolomgeving.

 

Veilig en gezond
Bij aankomst in het MECC werden de docenten ontvangen door leerlingen van het LVO.  De opening van de conferentie werd verzorgd door  wethouder Bert Jongen en LVO bestuurder Guido Beckers.  Om jongeren te laten ontwikkelen in een veilige en gezonde schoolomgeving hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap. Als docent sta je er niet alleen voor en zijn er genoeg instanties die kunnen helpen, wanneer je signalen ziet of vermoedens hebt van bijvoorbeeld pesten, gameverslaving, eetproblematiek of criminele activiteiten.

 

Apen en mensen
Key note speaker Sarah Mutsaers van Stichting Apemanagement vertelde aansluitend meer over wat we kunnen leren van apen over het gedrag bij kinderen en pubers. Doordat zowel apen als mensen lange tijd nodig hebben om volwassen te worden kunnen we veel leren door te observeren in houding en gedrag. Vervolgens volgden twee rondes van telkens 22 workshops waarbij de deelnemers de kans kregen om twee workshops naar keuze te volgen. Tussentijds presenteerden zich tevens ruim 25 partijen op de informatiemarkt in het MECC met informatie die de docent kan helpen bij het stimuleren van een veilige en gezonde omgeving.

 

De conferentie was een initiatief van de convenantgroep Veilige en Gezonde School en werd georganiseerd door gemeente Maastricht, LVO Maastricht, GGD Zuid Limburg en Halt.

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Vanaf 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.

 

De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website.

 

Wmo

Ook de verordening Wmo is in december door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Van beide verordeningen wordt begin 2019 een publieksvriendelijke versie gemaakt.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?

 

Ervaringen delen

Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.

 

Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden!

Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Raadsleden kijken achter de schermen

Op woensdag 5 december kwamen raadsleden, burgerraadsleden, bestuurders en beleidsmedewerkers uit Maastricht en de Heuvellandgemeenten naar de locatie van de MTB aan de Watermolen in Maastricht voor een raadsintroductiemiddag rondom de uitvoering van de Participatiewet.

 

Deze bijeenkomst was het vervolg op een eerste sessie op 7 november jl.. Die eerste bijeenkomst was gericht op de wet, de gemeentelijke opdracht, het gezamenlijk beleid en beschikbaar instrumentarium.

Bij aankomst was er een warm welkom namens alle vier de ketenpartners die in onze regio deze taken uitvoeren: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), Annex, MTB en Podium24.

Doel van de middag was om de bezoekers te laten zien hoe de ketenpartners vorm geven aan dienstverlening en activiteiten op het gebied van ontwikkeling en arbeidsparticipatie voor inwoners van Maastricht-Heuvelland.

 

Na de opening door wethouder Jim Janssen volgde er een korte introductie door een vertegenwoordiger van elk van de vier ketenpartners. Vervolgens vertrok het gezelschap voor een kort werkbezoek aan het Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf (LKS). Van daar uit ging het terug naar de locatie MTB/Annex waar een rondgang over de diverse afdelingen werd gemaakt. Vol bewondering werd er kennis genomen van de verschillende taken die hier worden opgepakt. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de werknemers van beide locaties een praatje te maken en vragen te stellen, om zo een beeld te krijgen van hun eigen ervaringen.

 

De deelnemers aan de middag waardeerden het om zelf op locatie eens achter de schermen mee te kunnen kijken. Het was zinvol om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en men was onder de indruk van de betrokkenheid van de aanwezige werknemers.

Het belang van de ketensamenwerking was voor alle bezoekers duidelijk. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap.

 

Deze raadsintroductiemiddag was een initiatief van de ketenpartners Podium24, MTB, Annex, SZMH en beleid Sociale Zekerheid.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg