Home  >  Sociaal Domein

Sociaal Domein

Ook de gemeenten in Maastricht-Heuvelland hebben er in 2015 taken bijgekregen op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Als gemeenten staan wij dichter bij onze inwoners. Daardoor kunnen we de zorg en ondersteuning dichter bij huis regelen in overleg met cliënten, ouders, vrijwilligers en professionals. Dat is hard nodig want de zorg wordt te duur, er zijn te veel instanties bij betrokken en er wordt te weinig gekeken naar wat onze inwoners op eigen kracht kunnen.

Burgerkracht

De zorg wordt steeds duurder en moet door minder mensen worden opgebracht. Daarom is een omslag van denken en doen nodig. Wij streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Zij regelen zoveel mogelijk hun eigen zorg en ondersteuning, eventueel met hulp van hun directe omgeving. School, buurt, verenigingen en maatschappelijke organisaties spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.

Eén plan per gezin

We willen voorkomen dat te veel instanties bij een cliënt of gezin betrokken raken, dat zij langs elkaar heen werken en dat er onnodig (dure) specialistische hulp wordt ingeschakeld. Uitgangspunt is dan ook: één plan per gezin en één aanspreekpunt.

We doen het samen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken samen aan deze grote operatie, de transformatie van het sociaal domein. Op onderdelen gaat deze samenwerking zelfs nog verder. Voor Beschermd wonen wordt samengewerkt met de gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek. Voor Jeugdzorg geldt de samenwerking zelfs voor alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

Wij garanderen dat iedereen de zorg, ondersteuning of hulp krijgt die nodig is. Om te zorgen voor een zorgvuldige overgang voor zorgvragers, werknemers en iedereen die ondersteuning nodig heeft, nemen wij vier jaar de tijd voor dit proces.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg