Home  >  Sociaal Domein

Sociaal Domein

Gemeenten staan dicht bij hun inwoners. Daardoor kunnen zij de zorg en ondersteuning dichter bij huis regelen in overleg met cliënten, ouders, familie, vrijwilligers en professionals.

Eigen kracht

Zorg wordt steeds duurder en moet door minder mensen worden opgebracht.  Gemeenten streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Zij regelen zoveel mogelijk hun eigen zorg en ondersteuning, eventueel met hulp van hun directe omgeving. School, buurt, verenigingen en maatschappelijke organisaties spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.

Eén plan per gezin

We willen voorkomen dat te veel instanties bij een cliënt of gezin betrokken raken, dat zij langs elkaar heen werken en dat er onnodig (dure) specialistische hulp wordt ingeschakeld. Uitgangspunt is dan ook: één plan per gezin en één aanspreekpunt.

Samen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken samen aan de transformatie van het sociaal domein. Op onderdelen gaat deze samenwerking zelfs nog verder. Voor Beschermd wonen wordt samengewerkt met de gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek. Voor Jeugdzorg geldt de samenwerking zelfs voor alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg