Home  >  Werk

Werk

De Participatiewet is een regeling voor alle groepen mensen die aan werk geholpen moeten worden. Gemeenten leiden mensen naar de arbeidsmarkt toe, voeren de sociale werkvoorziening uit en verstrekken tijdelijke inkomens. Ze begeleiden ook een deel van de jongeren met een arbeidshandicap.

Beleid

Sinds 1 januari 2016 voeren de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul de Participatiewet gezamenlijk uit onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenhang met de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland komt voort uit de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg a/d Geul en Maastricht. Vanuit de centrale locatie in Maastricht werkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gebiedsgericht voor inwoners en werkgevers in Maastricht en Heuvelland.

Perspectief
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland wil alle burgers die een beroep doen op ondersteuning bij participatie perspectief bieden. We willen burgers mogelijkheden geven een bijdrage te leveren aan de samenleving, daarmee het beste te halen uit zich zelf èn hun kans op een zelfstandig bestaan te vergroten.

We gaan uit van het principe dat iedereen werkt naar vermogen en bij voorkeur in een reguliere baan. Het doel is dat iedereen economisch onafhankelijk is. Wanneer dat niet lukt of regulier werk niet mogelijk is, werken mensen op andere manieren naar vermogen: gesubsidieerd werk, werk met behoud van uitkering of tegenprestatie, beschut werk of dagbesteding. Zo kunnen zij ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg