Home  >  Werk

Werk

De Participatiewet is er voor alle groepen mensen die aan werk geholpen moeten worden.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

De gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul voeren de Participatiewet gezamenlijk uit onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenhang met de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente Eijsden-Margraten voert de Participatiewet per 1/7/2021 zelfstandig uit.

Perspectief

Vanuit de centrale locatie in Maastricht werkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gebiedsgericht voor inwoners en werkgevers in Maastricht en Heuvelland.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland wil alle burgers die een beroep doen op ondersteuning bij participatie perspectief bieden. Zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, daarmee het beste te halen uit zich zelf èn hun kans op een zelfstandig bestaan te vergroten.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg