Home  >  Zorg

Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dit niet meer lukt zonder hulp, dan doen inwoners in eerste instantie een beroep op hun directe omgeving. Als dit niet tot resultaat leidt, dan kunnen zij bij de eigen gemeente terecht.

Beleid

De gemeenten binnen Maastricht-Heuvelland voeren de taken van de Wmo zoveel mogelijk uit in samenhang met de Jeugdwet en Participatiewet.

Inkoop zorgaanbieders

In de regio Maastricht-Heuvelland werken de zes gemeenten samen aan een inkooptraject voor zorgaanbieders. Ook de regio’s Westelijke Mijnstreek en Parkstad zijn hier op onderdelen bij betrokken.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg