Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen
Laatste Nieuws

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind staat gepland voor  maandag 24 juni 2019, van 15.30 – 18.00u in het Huis van de Burger in Margraten.
Bewindvoerders en gemeenten hebben samen het programma voorbereid:

 • Opening
 • Mededelingen
  – Signalen bewindvoerders richting rechtbank: o.a. wisseling van bewind, bescherming van bewindvoerders bij bedreiging;
  – Stand van zaken pilot schuldenfunctionaris rechtbank;
  – Casus aanvraag mantelzorgwaardering door bewindvoerder ;
  – Doorlooptijden Kredietbank Limburg.
 • Budgetbeheer
  – Uitleg door gemeenten hoe budgetbeheer geregeld is binnen regio Maastricht Heuvelland;
  – Toelichting artikel 3.1 en 3.2 uit convenant: aanmelding niet via algemeen
  e-mailadres ingeval van start budgetbeheer gedurende aanvraagperiode bewind;
 • Toelichting onderzoek bewindvoering door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
 • Pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (Vindplaats Schulden)
 • Over en weer delen van ontwikkelingen/ bespreekpunten
 • Korte presentatie van Dress for success

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

 

Samen Verder
Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren.

Een lijst van deelnemers aan het convenant, de tekst en de bijbehorende werkafspraken vindt u via deze link. Het convenant vormt een basis voor verdere samenwerking en de waarborg van kwaliteit.

Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Maastricht Heuvelland (CJG043) dong in 2018 mee naar de Galjaardprijs.

Een landelijke onderscheiding voor inspirerende en vernieuwende initiatieven op het gebied van overheidscommunicatie.

Helaas sleepte de regionale website over opvoeden en opgroeien de prijs niet in de wacht. Wél werd het succesverhaal van het CJG043 als een van de 19 zogenaamde ‘Galjaardparels’ opgenomen in het boek ‘Communicatieverhaal Halen’. Op woensdag 20 februari ontvingen de zes wethouders Jeugd van de Maastricht Heuvelland Gemeenten een exemplaar van dit boek.

 

Over CJG043

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een online platform over opvoeden en opgroeien.
Een digitaal informatie- en adviespunt waar ouders en jeugdprofessionals terecht kunnen met al hun alledaagse opvoedvragen. Van informatie over huilende baby’s en driftige peuters tot tips voor hoe je met je puber kunt praten over seksualiteit. Alles komt voorbij op de website van het CJG043!

 

Regionaal Karakter

Maar wat het CJG043 vooral zo uniek maakt en onderscheidt van talloze andere websites over opvoeden en opgroeien, is dat veel van de informatie op de site afkomstig is van experts uit de regio. Een jeugdverpleegkundige die tips geeft over zindelijkheidstraining, een preventiewerker die vertelt over hoe je als ouder eraan kunt bijdragen dat je kind met Carnaval op een verantwoorde wijze op stap gaat. Of een psycholoog die uitleg geeft over de werking van het puberbrein. Ook worden er regelmatig ervaringsverhalen van ouders geplaatst. Omdat juist dat stukje herkenning voor veel ouders zo fijn is!

 

Voor het Voetlicht

Ten slotte heeft het CJG043 een belangrijke functie in het voor het voetlicht brengen van het preventieve aanbod dat er in de verschillende gemeentes voorhanden is op het gebied van opvoeden en opgroeien. Niet alleen in de vorm van een uitgebreide activiteitenagenda met cursussen en bijeenkomsten in de regio. Maar vooral ook weer door interviews met betrokken professionals, ervaringsverhalen van ouders en jeugdigen of door zelf een kijkje in de keuken te gaan nemen en een mooie reportage te maken. Waardoor ouders een beter beeld krijgen van het brede aanbod dat er is in deze regio!

 

Succes
Het CJG043 is het eerste CJG in Nederland dat koos voor deze aanpak. Hierbij worden inzichten uit de contentmarketing toegepast. En dat legde hen bepaald geen windeieren. De bezoekersaantallen van de website stegen van gemiddeld 1400 bezoeken per maand in 2016 naar meer dan 27.000 websitebezoeken in januari van dit jaar! Cijfers om trots op te zijn!

Meer weten? Een artikel op de website van CJG043 gaat dieper in op deze specifieke aanpak .

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

De gemeente Vaals heeft afgelopen november in Amersfoort de Inspiratie Award 2018 ontvangen voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad).

Wethouder Paul de Graauw, beleidsadviseur Marjolein Wassenberg en Beweegmakelaar Jolanda Mikic kregen de award uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van ‘Gezond in…’, een landelijk programma dat GIDS-gemeenten ondersteunt bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

 

Vaals inspireert

Op woensdag 7 november ontving de gemeente Vaals de Inspiratie Award voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad). De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Tijdens de uitreiking van de award werd een filmpje getoond waarin wordt uitgelegd hoe in de gemeente Vaals de gezondheidsachterstanden aangepakt worden door middel van onder andere de Beweegmakelaar en de Ruilwinkel. Bekijk het filmpje en zie waarom Vaals een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten is!De integrale aanpak met betrekking tot gezondheid, participatie en gezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO.

Geplaatst door Gemeente Vaals op Donderdag 15 november 2018

Lokale aanpak als voorbeeld
De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Vaals is daarin een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten gebleken. De aanpak van de gemeente Vaals kent al enige jaren een brede en integrale benadering van gezondheid, participatie en armoede en benut daarbij de energie en motivatie van inwoners.

 

Beweegmakelaar centraal
De gemeente heeft een breed netwerk weten op te bouwen bestaande uit professionals en vrijwilligers werkzaam op het gebied van gezondheid, participatie en armoede waarin de Beweegmakelaar een centrale rol heeft. De Beweegmakelaar ‘beweegt’ mensen in de breedste zin van het woord; het gaat daarbij niet alleen om fysiek in beweging komen maar vooral ‘in beweging komen’ van inwoners op sociaal en maatschappelijk vlak. Inwoners komen daardoor meer in hun kracht, wat een belangrijke voorwaarde is voor gezondheid.

 

Lees verder op de website van de gemeente Vaals.


Meer Nieuws

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen in het Sociaal Domein,  op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Jeugd

De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg