Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen
Laatste Nieuws

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld en is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen wordt gevolgd. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.

 

In de cursus worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

 

Doelstellingen cursus

De cursus MHFA wordt ook in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden en heeft de volgende doelstellingen:

  • Tegengaan van stigma; door meer inzicht te geven in de leefwereld ontstaat meer begrip;
  • Vergroten van het kennisniveau; kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te signaleren;
  • Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk.

 

Eerste ervaringen

Cisca van der Meijs van de Levanto groep is een van de eerste cursisten en blikt terug. “Ondanks dat ik zelf een psychiatrisch verpleegkundige opleiding heb, heeft de cursus zeker veel voor mij opgeleverd. Vooral de BLIZZ; dit is een ezelsbruggetje om tot handelen over te kunnen gaan bij het benaderen van iemand in psychische nood.

De achtergrondinformatie van de behandelde ziektebeelden vond ik duidelijk, concreet en verhelderend. De tekeningen in het boek waren heel ingrijpend, maar een geweldige verbeelding van de mens met psychische problemen.”

 

“Ik ben vaak actief in de wijken en maak reclame voor MHFA. Eigenlijk zou iedere burger deze cursus moeten volgen; het zal je partner, kind of buurvrouw maar wezen. Sterker nog; als het jezelf zou overkomen, hoop je ook dat iemand je adequaat weet te benaderen in plaats van je te negeren of de neus voor je op te halen! Ik vind MHFA heel zinvol en hoop dat uiteindelijk heel Limburg getraind wordt!”

 

De training maakt tevens onderdeel uit van een regionaal beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag. Dit voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is dit plan van aanpak opgesteld dat zomer 2018 bestuurlijk wordt afgestemd.

 

Ruilwinkel Vaals levert meer op dan alleen maar spullen

“Het initiatief voor de Ruilwinkel komt voort uit de armoedeaanpak met de Universiteit Maastricht en de GGD,” licht Marjolein Wassenberg van de gemeente Vaals toe. “Hierbij stelden we ons de vraag: “Hoe kun je de oplossingskracht van mensen vergroten op onder meer gezondheid, onderwijs, arbeid en participatie.” Als projectgroep hebben we hierover veel met gezinnen in armoede gepraat: waar lopen zij tegenaan? Wat ervaren ze als frustrerend?” Een punt wat naar boven kwam is dat ze elkaar ontmoeten en helpen belangrijke thema’s te vinden. Concreet binnen deze thema’s  zien ze dat anderen gemakkelijk spullen weg doen, terwijl zij het goed kunnen gebruiken.”

 

Kwaliteiten tonen

Al pratende ontstond het idee voor de Ruilwinkel, een concept dat ook in andere gemeenten, zoals Eygelshoven, succesvol werkt. “Spullen waar jij op bent uitgekeken, zijn misschien nog heel bruikbaar voor een ander.” Maar de Ruilwinkel behelst meer: “In de ruilwinkel kunnen mensen elkaar ook laagdrempelig en veilig ontmoeten en samenwerken. Zo werken er een aantal vrijwilligers die zelf een beperking ondervinden of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Doordat ze hier duidelijk omschreven rollen uitvoeren die bij hun situatie past, zie je dat mensen ook weer hun kwaliteiten kunnen tonen. Die bloeien op.”

 

Elkaar helpen

Daarnaast hoopt Marjolein dat er ook tussen de bezoekers van de ruilwinkel contacten ontstaan. “Mensen kunnen er ook terecht voor koffie en met elkaar in gesprek. We hopen dat daardoor mensen elkaar kunnen helpen met praktische zaken in hun dagelijkse leven.” De eerste maanden stemmen in ieder geval hoopvol. De onderzoeker van de Universiteit Maastricht, die de armoedeaanpak met de gezinnen onderzoekt, betrekt ook de ruilwinkel in haar promotieonderzoek. “Zij kijkt waar de mensen vandaan komen, welke gezinssamenstelling deze mensen hebben, welke andere contacten ze opdoen in of door de Ruilwinkel enzovoorts en welke conclusies we kunnen trekken over onze doelen met de ruilwinkel. Daarnaast is er ook een relatie met duurzaamheid waarbij spullen een tweede leven krijgen”. Meer weten, zie www.ruilwinkelvaals.nl.

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen in het Sociaal Domein,  op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Jeugd

De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg