INKOOPTARIEVEN 2017 VASTGESTELD!

Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen
Laatste Nieuws

Arm in arm – nieuwsbrief december 2016

De derde nieuwsbrief ‘Arm in arm’, met informatie over recente ontwikkelingen binnen het actieplan armoede, is uit. In deze nieuwsbrief leest u meer over het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening dat door de raad van de gemeente Maastricht is vastgesteld. Verder wordt u bijgepraat rondom het experimenteren met de bijstand en is er aandacht voor het interactieve stadsspel No Credit, Game Over!

 

Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen.

 

Eerdere exemplaren van de nieuwsbrief en verdere informatie over de armoede aanpak is te vinden op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.

 

Scholingsaanbod Vrijwilligers gemeente Vaals

In samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul heeft de gemeente Vaals vanuit de Vrijwilligerscentrale Vaals een scholingsaanbod voor vrijwilligers ontwikkeld.

Populair aanbod

Deze scholing is zeer populair bij vrijwilligers. Twee maal per jaar wordt een aantal cursussen en workshops aangeboden. De cursussen zijn gratis voor alle vrijwilligers uit de gemeente Vaals. Alle vrijwilligers van Vaals kunnen ook gebruik maken van het scholingsaanbod in Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.regionalevrijwilligerscentraleheuvelland.nl.

 

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland voeren sinds 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars.

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 inging. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Gemeenten krijgen er in 2015 een aantal nieuwe taken vanuit de Participatiewet bij. Doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Deze regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg