Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen
Laatste Nieuws

Pilot preventiewerk succesvol

De eerste resultaten van de pilot met de preventiewerker op basisschool De Letterdoes zijn positief.

Vertrouwen opbouwen

Het project op De Letterdoes is opgezet omdat het ondanks alle inspanningen van school en ouders niet altijd lukt om ouders te betrekken bij schoolactiviteiten en te laten participeren op de school van hun kind. Bij een groot deel van de kinderen zijn er al problemen in de thuissituatie op het moment dat het kind op school komt en vaak wordt pas hulp ingeschakeld als problemen op school groot en onoplosbaar lijken. Door op een laagdrempelige manier een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders (via de zogeheten presentiebenadering) probeert de preventiewerker vroegtijdig bij jonge kinderen in groep 1 en 2 problemen op te sporen en integraal samen met de ouders op te lossen.

Begeleiden bij problemen

De resultaten die in de periode april 2017 tot en met januari 2018 zijn behaald, zijn succesvol te noemen. De preventiewerker heeft gemiddeld per week rond de 30 contacten met ouders en heeft 26 langer lopende casussen begeleid waarvan 3 met zware problematiek. Deze worden door de preventiemedewerker opgepakt in samenwerking met ketenpartners in de voorliggende voorzieningen zoals het sociaal team, de wijkagent het veilige buurten team enzovoorts.

Grote meerwaarde

De school ervaart een betere verbinding met de ouders, ziet dat de preventiewerker vroeg vertrouwen opbouwt bij de ouders, een luisterend oor biedt en het kind voorop stelt. De school ervaart een grote meerwaarde en wil de aanpak na de pilot voortzetten. Meer informatie over het project via gerdie.haasen@maastricht.nl.

Update: convenant Beschermings-bewind

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019 met de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland.

Actuele informatie

De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina.

Meer informatie over de samenwerking met bewindvoerders vindt u hier >>
Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland voeren sinds 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars.

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 inging. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Gemeenten krijgen er in 2015 een aantal nieuwe taken vanuit de Participatiewet bij. Doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Deze regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg