Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen
Laatste Nieuws

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

De gemeente Vaals heeft afgelopen november in Amersfoort de Inspiratie Award 2018 ontvangen voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad).

Wethouder Paul de Graauw, beleidsadviseur Marjolein Wassenberg en Beweegmakelaar Jolanda Mikic kregen de award uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van ‘Gezond in…’, een landelijk programma dat GIDS-gemeenten ondersteunt bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

 

Vaals inspireert

Op woensdag 7 november ontving de gemeente Vaals de Inspiratie Award voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad). De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Tijdens de uitreiking van de award werd een filmpje getoond waarin wordt uitgelegd hoe in de gemeente Vaals de gezondheidsachterstanden aangepakt worden door middel van onder andere de Beweegmakelaar en de Ruilwinkel. Bekijk het filmpje en zie waarom Vaals een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten is!De integrale aanpak met betrekking tot gezondheid, participatie en gezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO.

Geplaatst door Gemeente Vaals op Donderdag 15 november 2018

Lokale aanpak als voorbeeld
De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Vaals is daarin een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten gebleken. De aanpak van de gemeente Vaals kent al enige jaren een brede en integrale benadering van gezondheid, participatie en armoede en benut daarbij de energie en motivatie van inwoners.

 

Beweegmakelaar centraal
De gemeente heeft een breed netwerk weten op te bouwen bestaande uit professionals en vrijwilligers werkzaam op het gebied van gezondheid, participatie en armoede waarin de Beweegmakelaar een centrale rol heeft. De Beweegmakelaar ‘beweegt’ mensen in de breedste zin van het woord; het gaat daarbij niet alleen om fysiek in beweging komen maar vooral ‘in beweging komen’ van inwoners op sociaal en maatschappelijk vlak. Inwoners komen daardoor meer in hun kracht, wat een belangrijke voorwaarde is voor gezondheid.

 

Lees verder op de website van de gemeente Vaals.


Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

In november is het regionale plan van aanpak voor personen met verward gedrag vastgesteld.

 

De gemeenten in Maastricht en Heuvelland hebben een gezamenlijke aanpak omarmd om de hulp aan deze doelgroep te verbeteren. De doelgroep – en daarmee de problematiek – is divers. Het plan van aanpak is dan ook een samenhangende verzameling van acties, projecten, op basis van de negen bouwstenen, waarover u meer kunt lezen in het plan van aanpak.

 

Crisiskaart

De training Mental Health First Aid krijgt ook in 2019 een vervolg. De crisiskaart wordt verder gepromoot. Dit is een document waarop een persoon met verward gedrag gegevens van contactpersonen en wensen over bejegening tijdens een verwarde situatie kan (laten) noteren en de kaart desgewenst bij zich kan dragen.  Daarnaast draait een proef met acute opvang op maat voor mensen in de maatschappelijke zorg (geen sprake van ggz wel crisis). Mensen kunnen bij dit soort crisissen o.a. kortdurend in een hotelkamer verblijven waarbij tevens direct zorg aangeboden wordt.

 

Speciaal vervoer

Er loopt een proef met speciaal vervoer van personen met verward gedrag, zonder dat daarvoor de politie of ambulance voor hoeft uit te rijden (iets dat vaak als traumatisch wordt ervaren voor de betreffende persoon). De bereikbaarheid van GGD Vangnet is verruimd en er wordt beter afgestemd tussen politie en de crisisdienst in verband met het afhandelen van meldingen bij 112 over personen met verward gedrag. Deze en nog meer acties moeten de hulp verder verbeteren. Het plan van aanpak is hier terug te lezen.

Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School

Maandag 22 oktober verzamelden ruim 400 docenten en ondersteunende medewerkers van  LVO Maastricht en Heuvelland en Mosalira in het MECC.

 

Daar vond de Conferentie ‘Samen Leren’ van de convenantgroep Gezonde en Veilige School plaats. Doel van de conferentie was kennis delen en kennis maken met organisaties die docenten kunnen helpen bij een gezonde en veilige schoolomgeving.

 

Veilig en gezond
Bij aankomst in het MECC werden de docenten ontvangen door leerlingen van het LVO.  De opening van de conferentie werd verzorgd door  wethouder Bert Jongen en LVO bestuurder Guido Beckers.  Om jongeren te laten ontwikkelen in een veilige en gezonde schoolomgeving hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap. Als docent sta je er niet alleen voor en zijn er genoeg instanties die kunnen helpen, wanneer je signalen ziet of vermoedens hebt van bijvoorbeeld pesten, gameverslaving, eetproblematiek of criminele activiteiten.

 

Apen en mensen
Key note speaker Sarah Mutsaers van Stichting Apemanagement vertelde aansluitend meer over wat we kunnen leren van apen over het gedrag bij kinderen en pubers. Doordat zowel apen als mensen lange tijd nodig hebben om volwassen te worden kunnen we veel leren door te observeren in houding en gedrag. Vervolgens volgden twee rondes van telkens 22 workshops waarbij de deelnemers de kans kregen om twee workshops naar keuze te volgen. Tussentijds presenteerden zich tevens ruim 25 partijen op de informatiemarkt in het MECC met informatie die de docent kan helpen bij het stimuleren van een veilige en gezonde omgeving.

 

De conferentie was een initiatief van de convenantgroep Veilige en Gezonde School en werd georganiseerd door gemeente Maastricht, LVO Maastricht, GGD Zuid Limburg en Halt.

Meer Nieuws

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen in het Sociaal Domein,  op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Jeugd

De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg