Inkoop zorgaanbieders

Algemeen

Vanuit de regio Maastricht-Heuvelland is gewerkt aan een inkooptraject voor zorgaanbieders. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie daarover: aankondigingen van bijeenkomsten, verslagen, nota’s en andere documenten.

Ontwikkeltafels 2016

Ook in 2016 geven gemeenten en zorgaanbieders samen vorm aan het inkooptraject voor Jeugdzorg en Wmo. Dit gebeurt in zogeheten ontwikkeltafels.

 

De ontwikkeltafels 2016 zijn gericht op de totstandkoming van nieuwe contractafspraken voor kalenderjaar 2017 en het verder verfijnen en verbeteren van de in voorgaande jaren gemaakte afspraken.

 

In maart heeft op 4, 10 en 11 maart de eerste ronde van de Ontwikkeltafels van 2016 plaatsgevonden. De startnotitie en de eerste ronde OT’s kenden vooral een inventariserend en verkennend karakter, waarbij met name de volgende vragen zijn gesteld aan de deelnemers van de eerste OT:

 

  1. Waarin kunnen we samen nog verbeteren?
  2. Waarop kunnen we samen nog besparen?
  3. Waarin kunnen we samen veranderen (transformatie)?

 

Aan de hand van de uitkomsten van de eerste OT sessie is een inventarisatiedocument opgesteld. Dit document met tal van handreikingen treft u aan onder downloads op deze site.

 

Na inventarisatie van de input die verkregen is door zorgaanbieders, lokale bestuurders, lokale toegang, ambtelijke beleidsadviseurs en team inkoop is voor de resterende ontwikkeltafels van 2016 een definitieve thema-indeling gekozen. De indeling van de ontwikkeltafels ziet er als volgt uit:

 

  1. OT: Arrangementen Jeugd
  2. OT: Arrangementen Wmo
  3. OT: Resultaatsturing – kwaliteitsmonitoring – ontschotting
  4. OT: Bekostiging

 

De aanvullende informatie van de OT’s arrangementen Jeugd en arrangementen Wmo is vanaf heden op de bijbehorende subpagina gepubliceerd.

 

De aanvullende informatie van de OT’s Resultaatsturing en Bekostiging volgt zo spoedig mogelijk.

Ervaren, verbeteren en innoveren

Raadspanel

In dit panel worden de gemeenteraden van de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland vertegenwoordigd.

PODI

In het PODI-panel zitten de portefeuillehouders die het sociaal domein in hun portefeuille hebben en de directeuren van de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland.

Uitvoering

In de uitvoeringspanels zitten de uitvoerenden van gemeenten, instellingen etc. met elkaar om de tafel. Per decentralisatie is een uitvoeringspanel samengesteld: voor Jeugd, Werk en Wmo

Laatste Nieuws

In gesprek over pleegzorg

De Limburgse gemeenten zijn op donderdag 7 juli in het Forum in Roermond in gesprek gegaan over pleegzorg.

 

Zij deden dit met ouders, pleegkinderen, pleegouders en alle andere onmisbare mensen en organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg. Dit soort themabijeenkomsten – waarbij ouders van harte welkom zijn – wordt regelmatig georganiseerd. Als u belangstelling hebt om mee te praten, laat ons dat dan weten via een mailtje naar gerdie.haasen@maastricht.nl

 

Klik hier voor het volledige artikel >>

Samen op Koers voor een vitaler Limburg

Het Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is met de Provincie Limburg in gesprek over de samenhang tussen de Sociale Agenda van de provincie en onze Toekomstagenda. Ook is er gekeken hoe we op onderdelen kunnen werken aan gezamenlijke uitvoering.

 

Sociale Agenda van de Provincie
Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen heeft de provincie gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt een strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is de ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers, in een samenleving waarin alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. En waarin ze naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

Succesvolle Koempelcup in Gulpen-Wittem

Op woensdag 13 juli 2016 heeft in Eys (gemeente Gulpen-Wittem) de Roda JC Koempelcup plaatsgevonden. De Koempelcup is een toernooi waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties van het team, maar waarbij de maatschappelijke doelen net zo waar wegen.

 

Aandacht voor fair play
De kinderen hebben tijdens dit toernooi geleerd wat het betekent om te winnen, te verliezen en om samen te werken. De spelers van Roda JC waren die dag de coaches van de teams. Echter de middag draaide niet alleen om voetbal; teams hebben ook punten gescoord door fair play en het doen van buurtbijdragen.

De Koempelcup staat voor ontmoeting, verbinding en trots zijn op de wijk/je dorp. Het was een gezellige en sportieve dag waar vele kinderen nog lang van zullen nagenieten!

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland voeren sinds 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars.

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 inging. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Gemeenten krijgen er in 2015 een aantal nieuwe taken vanuit de Participatiewet bij. Doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Deze regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg